Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
説明会情報

来日、入学日について【大切なお知らせ 6月26日更新】

まだ、日本に入国できていない学生の来日、入学時期について

2020年4月に留学ビザで来日予定だった学生は、在留資格認定書の有効期限が以下のように延長されました。

「日本への入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」

入国制限がなくなれば、特別な手続きなしに2020年10月に来日、入学ができるようになります。

質問や分からないことがあれば、メールか電話で聞いてください。

Email: jpn@cbc.ac.jp

電話:044-244-3200

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл