Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Сургуулийн танилцуулга About CBC

Дэвшинсуралцах・ажилдорох зааварчилгаа

Тухайн оюутнаас хамааран дэвшин суралцах, ажилд орох гэх мэт цаашдын зорилго нь өөр өөр байдаг. Тус сургуульд оюутан бүрийн хүсэл зорилгод нь нийцүүлэн анги даасан багш, дэвшин суралцахыг удирдагч багш, ажилд орохыг удирдагч багш нар нэг бүрчлэн нарийвчилсан зөвлөгөө өгдөг.

Хүнтусбүрийнмөрөөдлийгбиелүүлэхдэвшинсуралцахзааварчилгаа

Магистр, бакалавр, мэргэжлийнколлежзэрэгтдэвшинсуралцахыгхүсэгчидэддоорхчиглэлээрзааварчилгаагөгдөг.

Бэлтгэл, зааварчилгааөгөхжишээ

 • Японыихсургуульдэлсэнорохгадаадоюутнышалгалт, түүнд бэлтгэх
 • ЯпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтынN1・N2 түвшинд бэлтгэх
 • Магистрыншалгалтөгөхөдбэлтгэх
 • Дэвшинсуралцаххүсэлтэйоюутнуудадзориулсанчиглэлөгөхуулзалт
 • Ангидаасанбагшийнзүгээсдэвшинсуралцахтай холбоотойзөвлөгөө, ярилцлагаөгөхтэйхолбоотойзааварчилгаа
 • Дэвшинсуралцах, ажилд орохтой холбоотойзааварчилгаа болон холбогдох сургуулиудын талаармэдээлэлөгөх, материалтараах
 • Дэвшинсуралцахтайхолбоотойөдөрлөгаргахэмжээнийталаархтанилцуулга

Төгсөгчидийн дэвшинсуралцсанамжилт

【Магистр】
Токиогийн их сургуулийн магистр/Кэйоихсургуулийнмагистр/Васэдаихсургуулийнмагистр/Цүкүбаихсургуулийнмагистр/Нагояаихсургуулийнмагистр/Хоккайдоихсургуулийнмагистр/Кюүшюүихсургуулийнмагистр/Ёкохамагийнулсынихсургуулийнмагистр/Сайтамаихсургуулийнмагистр/Токиотехнологийнихсургуулийн магистр/Японих сургуулийн магистргэхмэт

【Бакалавр】
Кэйогижүкү ихсургууль/Васэдаихсургууль/Аояамаихсургууль/Мэйжиихсургууль/Риккёоихсургууль/Софияихсургууль/Чюүоихсургууль/Ёкохамагийнулсынихсургууль/Рицүмэйканихсургууль/Сэншюүихсургууль/Японих сургууль/Комазаваихсургууль/Хоосэйихсургууль/Доккёо их сургууль/Канагаваихсургууль/Ибаракиихсургууль/Яманашиихсургууль/Тамаурлагийнихсургууль/Японыохидынихсургууль/Тоокайихсургууль/Такүшёкүихсургууль/Тэйкоихсургууль/Оберленийихсургууль/Охидынурлагийнихсургууль/Мэйжигакүинихсургууль/Дайтоосоёлынихсургууль/Токиогийнхристийнихсургууль/Мэйкайихсургууль/Мацүмотошүднийихсургууль/Киотогийнурлаг, дизайныихсургууль

Гадаад хэл бизнесийн коллеж нь Нисэх・Худалдаа Зочид буудал ・Хуримын зохион байгуулагч・Аялал жуулчлал_ англи хэл харилцаа Глобалмедиа, ICTсалбарангиудынтанилцуулгыгэндээс

CBC-н ажилд орох зааварчилгааны үр дүндирээдүй рүү нэг алхам урагшлах болно.

Ажилд орох хүсэлтэй оюутнуудад өргөдөл хэрхэн бичихээс эхлэн туршилтын ярилцлагыг явуулдаг.

Түүнчлэнбизнесяпонхэлнийтэнхимдбизнесийнёсзүйндүрэмжурмыгзаадагбамөн үйлдвэрийн дадлагахийлгэдэг.

Бэлтгэл, зааварчилгааөгөхжишээ

 • Ажилд орох хүсэлт (ES), анкетбөглөх
 • Ажилдорохталаарчиглэл өгөх уулзалт
 • Ярилцлаганд орох бэлтгэл, өөрийн давуу талыг гаргаж ирэх дадлага
 • Бизнесийнёсзүйгсуралцах
 • Ажилд орохтой холбоотойөдөрлөгаргахэмжээнийталаархтанилцуулга хийх, дагуулж явах
 • Үйлдвэрийн дадлагахийлгэх

Төгсөгчидийн ажилдорсонамжилт

Toyota Motor Asia Pacific/Оберленийихсургуулийн дэд профессор, Hitachi Butsuryuu/LOTTEJTB/Samsung Electronics Co.,Ltd/Сэншюүихсургуулийндэдпрофессор/POSCO/ГэндайЖидоошяа ХК/Санторихолдингс ХК/Шэньянхотын ардынзасгийнгазар/Toshiba International Sourcing Hong Kong Co., Ltd./МизүхоСекюритизАзи/Denso(Thailand)Co.,Ltd/KOBE STEEL, LTD/Ёкохамагийнхотынзахиргааныажилтан/Магтроникс ХК/КобаяшиКако ХК/GKN драйвлайн жапан ХК/Кюүпи ХК/КатоСейсакушо ХК/HIS ХК/NISSAN TRADING JAPAN.,LTDНиссан трэйдинг жапан ХК./Ракүтэн/Юникүлогэхмэт

Бусад чиглэлээр амжилттай яваа CBC-ийн төгсөгчидийн танилцуулгыг эндээс авна уу

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл