Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Тэнхим・Сургалт Course

Туршилтын хичээл

Уртхугацаагаарсуралцахаарсудалжүзэжбуйхүмүүст Үнэ төлбөргүй туршилтын хичээлийн бүртгэл явагдаж байна.

Сургуульсонголтоохэрхэнхийжбайнавэ? Сургууль сонголт дээрээ эргэлзэж байвал бодитоор хичээл болон орчныг нь мэдрээд шийдвэл ямар вэ?

Туссургуульдээртуршилтынхичээлийгхүссэнүедээавахаарбүртгүүлжболно.Мэдээжүнэтөлбөргүй. Аялалыншугамаар Японулсадирэхүедээ ч авахболомжтой. Санаазоволтгүйхолбогдоорой.

Оюутныдотуур байрандбайрлахболомж.

Бүртгүүлэхүедсулөрөөбайгаатохиолдолдтуршилтынхичээлийнхугацаандоюутныдотуур байрандбайрлажорчинтойгоотанилцаж, мэдэж болно.

※Туршилтын хичээлийн үед анхаарах зүйлс

  • Хилийнчанадаастуршилтынхичээлд хамрагдахаар ирэхдээхамгийнуртдааДаваагарагаасБаасангарагхүртэл 5 өдрийнхичээлийгүнэтөлбөргүйавчболно.
  • Аргахэмжээболоншалгалтын үеэр туршилтын хичээл нь явагдахгүй. Иймээс та урьдчилан хуваарийг нягтлана уу.
  • Оюутныдотуур байрандбайрлахтохиолдолдтөлбөртэй.
  • ОдоогоорЯпонулсадоршинсуужбуйхүмүүсийг чхичээлийнявцыгүзэжсонирхохболомжоорхангажбайна.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл