Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Тэнхим・Сургалт Course

Тэтгэлэг

Гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэгийн хөтөлбөр

Тус сургуулийн оюутан нь дүн, ирц гэх мэт шаардлагуудыг хангаснаар дараах тэтгэлэгүүдийг авах боломжтой. Мөн манай сургууль нь Японы Оюутныг дэмжихбайгууллага, Хувийн зардалаар суралцагч гадаад оюутаны сургалтын урамшууллын тэтгэмжийн системд захиалгаөгөх эрхтэй сургуулиудын тоонд ордог. (Японы их сургуульд элсэн орох гадаад оюутны шалгалтанд өндөр оноо авч чадсан хүмүүст хамаарна.)

Тэтгэлэгийн жагсаалт

Тэтгэлэгийн нэр Хэмжээ・Хугацаа Нөхцөл Тэмдэглэл
Японы Оюутныг дэмжих байгууллага,
Хувийн зардалаар суралцагч гадаад оюутаны сургалтын урамшуулал
Сар бүр 48,000 иен
12сарын турш (4 сараас дараа оны 3 сар хүртэл)
Гадаад оюутны визтэй
Дүн・Ирцшилдэг байх
Дэлгэрэнгүй хуудас
Кавасаки хотын гадаад оюутны сургалтын урамшуулал Сар бүр 10,000иен
12 сарын турш(4сараас дараа оны 3 сар хүртэл)
Гадаад оюутны визтэй
Дүн・Ирцшилдэг байх
Кавасаки хотод амьдардаг байх
Дэлгэрэнгүй хуудас
Гадаад хэл бизнесийн
коллеж CBC-ийн тэтгэлэг /Эхний улирал ба сүүлийн улирал
100,000иен
(Нэг удаа )
Дүн・Ирцшилдэг байх Эхний улирал 2 хүн
Сүүлийн улирал 2хүн

Японы Оюутныг дэмжих байгууллага, Хувийн зардалаар суралцагч гадаад оюутны сургалтын урамшууллын тэтгэмжийн систем

Мөн манай сургууль нь Японы Оюутныг дэмжих байгууллага, Хувийн зардалаар суралцагч гадаад оюутны сургалтын урамшууллын тэтгэмжийн системд захиалгаөгөх эрхтэй сургуулиудын тоонд ордог.Японы их сургуульд элсэн орох гадаад оюутны шалгалтанд өндөр оноо авч чадсан байх ба тус сургуулийн япон хэлний тэнхим, япон хэл судлалын тэнхим, бизнесийн япон хэлний тэнхимд шинээр элсэн орох гадаадын оюутнууд уг тэтгэлгийг авах боломжтой.

Өргөдөл гаргах аргачлал өргөдөл өгөхтэй холбоотоймэдээллийг доорх линкээс авна уу
>>-Линкийг эндээс

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл