Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Бүх төрлийн тодорхойлолт хүсэх маягт

Бүх төрлийн тодорхойлолт хүсэх маягт

 • Тодорхойлолтын төрөл ※Заавал Шаардлагатай
 • Овог нэр ※Заавал Шаардлагатай
 • Төрсөн огноо ※Заавал Шаардлагатай
  • Он
  • Сар
  • Өдөр
 • Төгссөн тэнхим
 • Оюутны дугаар
 • Төгсөх үеийн анги
 • Цахим шуудан
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал Шаардлагатай
 • メЦахим хаяг(Дахин бататгах)
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал Шаардлагатай
 • Шуудангийн дугаар
 • Нийслэл, муж, аймгийн нэр
 • Дүүргийн нэр
 • Байр, гудамжны нэр
 • Утасны дугаар ※Заавал Шаардлагатай
 • Нэмэлт тайлбар

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл