Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
学科・コース Course

Học bổng

Chế độ học bọc dành cho học viên người nước ngoài

Học viên ở trường chúng tôi nếu đạt đủ các điều kiện như thành tích học và tỷ lệ lên lớp, sẽ có cơ hội nhận các học bổng dưới đây. Ngoài ra, trường chúng tôi cũng là trường đối tượng của Chế độ cam kết cung cấp Học bổng khuyến khích dành cho các sinh viên quốc tế du học tự túc thuộc Cơ quan hỗ trợ học sinh Nhật Bản(Ứng viên là những người đã đạt kết quả xuất sắc trong Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU)

Danh sách học bổng

Tên học bổng Số tiền – thời gian Điều kiện Ghi chú
Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản
Phí khuyến khích học tập sinh viên nước ngoài do tư nhân tài trợ
48,000 Yên mỗi tháng
12 tháng (Từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau)
Visa du học
Thành tích – tỷ lệ lên lớp xuất sắc
Trang chi tiết
Trợ cấp học tập dành cho Du học sinh nước ngoài của thành phố Kawasaki 10,000 Yên mỗi tháng
12 tháng (Từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau)
Visa du học
Thành tích – tỷ lệ lên lớp xuất sắc
Sống tại Thành phố Kawasaki
Trang chi tiết
Học bổng của Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ
CBC (nửa kỳ đầu và nửa kỳ sau)
100,000 Yên
(cấp 1 lần)
Thành tích – tỷ lệ lên lớp xuất sắc 2 người nửa kỳ đầu
2 người nửa kỳ sau

Cơ quan hỗ trợ học sinh Nhật Bản Chế độ cam kết cung cấp Học bổng khuyến khích dành cho các sinh viên quốc tế du học tự túc

Trường chúng tôi là trường đối tượng của Chế độ cam kết cung cấp Học bổng khuyến khích dành cho các sinh viên quốc tế du học tự túc thuộc Cơ quan hỗ trợ học sinh Nhật Bản. Các học viên người nước ngoài đã đạt kết quả xuất sắc trong Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU, với tư cách là học viên chính quy của Khoa tiếng Nhật – Khoa tiếng Nhật sau Đại học – Khoa tiếng Nhật thương mại của trường chúng tôi, có thể sử dụng chế độ này.

Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới để biết cách thức và thủ tục đăng ký.
>>Bấm vào đây để xem liên kết

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài