Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
thông tin Information

Các học viên đã tốt nghiệp và đạt thành tích tốt

Chúng tôi xin giới thiệu về một vài học viên tiêu biểu, đãhoàn thành khóa học tại Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ và đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài