Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
説明会情報

生活の日本語 オンラインコース開講!

日常生活で使う日本語を習得したい方向けの
オンラインコースを開講致します。

詳細は下記の資料をご参照ください。

日本語版

English

简体中文

繁体中文

한국어

Tiếng Việt

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài