Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
thông tin Information

Tải xuống các loại tài liệu

Danh sách tải xuống

Yêu cầu ứng tuyển

Hướng dẫn về Khoa – khóa học

Hồ sơ ứng tuyển

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài