Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
学科・コース Course

Lịch sử nhận giải thưởng các cuộc thi hùng biện

Rất nhiều người nhận Giải thưởng xuất sắc nhất Cuộc thi hùng biện!

Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC), bằng năng lực chỉ đạo chuẩn mực, đã có rất nhiều học viên nhận Giải thưởng xuất sắc nhất Cuộc thi hùng biện.

Chúng tôi cũng đạt được nhiều thành tích ưu tú trong rất nhiều các cuộc thi/

Lịch sử nhận các giải thưởng huy hoàng

Năm 2020

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện được tài trợ bởi Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật của các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất của Bộ trưởng Bộ Thể thao – Văn hóa – Khoa học – Nghệ thuật

Năm 2019

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện được tài trợ bởi Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật của các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc
  Cuộc thi hùng biện được tài trợ bởi Hiệp hội các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng xuất sắc nhất của thị trưởng thành phố Yokohama
 • Tháng 9
  Việt Nam Festa tại Kanagawa 2019 Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh
  Khối học sinh, sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng – Dạy nghề: Giải thưởng xuất sắc nhất
  Khối học viên các cơ quan giáo dục tiếng Nhật: Giải đặc biệt của Ban giám khảo

Năm 2018

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng của kênh TV Kanagawa
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện được tài trợ bởi Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật của các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc nhất

Năm 2017

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
 • Tháng 9
  Việt Nam Festa tại Kanagawa 2017 Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh
  Khối học sinh, sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng – Dạy nghề: Giải thưởng xuất sắc
  Khối học viên các cơ quan giáo dục tiếng Nhật: Giải thưởng xuất sắc

Năm 2016

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc nhất / Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo
 • Tháng 9
  Việt Nam Festa tại Kanagawa 2016 Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh: Giải thưởng xuất sắc nhất

Năm 2015

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki:
  Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Kawasaki / Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo / Giải xuất sắc của Lions Clubs Kawasaki

Năm 2014

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa:Giải thưởng của trưởng chi nhánh các trường dạy nghề Yokohama
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki:
  Giải xuất sắc nhất / Giải xuất sắc của Lions Clubs Kawasaki

Năm 2013

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki:
  Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Kawasaki / Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo

Năm 2012

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh khu vực Kanto Koshinetsu: Giải thưởng của Bộ trưởng Ngoại giao
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc nhất

Năm 2011

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki:
  Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Kawasaki / Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo

Năm 2010

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng của Hội trưởng Lions Clubs International Kawasaki

Năm 2009

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc
  Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng của Giám đốc kênh TV Kanagawa

Năm 2008

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: 2 người nhận thưởng

Năm 2007

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc
  Cuộc thi Tanka – bài thơ Nhật – dành cho Du học sinh: Hạn 1, hạng 2, hạng 3, tác phẩm xuất sắc

Năm 2006

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật các trường Chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: 2 người nhận thưởng
  Cuộc thi hùng biện được tài trợ bởi Hiệp hội các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa: Giải thưởng Hội trưởng Hiệp hội các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa
  Cuộc thi Tanka – bài thơ Nhật – dành cho Du học sinh: Giải thưởng xuất sắc nhất

Năm 2005

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi Tanka – bài thơ Nhật – dành cho Du học sinh: Giải thưởng xuất sắc nhất
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: nhận thưởng

Năm 2004

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc nhất / Giải thưởng xuất sắc

Năm 2003

 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng đặc biệt của Lions Clubs International / Giải thưởng xuất sắc

Năm 2002

 • Tháng 1
  Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc: Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Tháng 2
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki: Giải thưởng xuất sắc nhất

Cuộc thi hùng biện Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật các trường chuyên môn toàn quốc

 • Năm 2019 Học viên Mông Cổ Giải thưởng xuất sắc
 • Năm 2018 Học viên Bahrain Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2012 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2011 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2009 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2008 Học viên Thái Lan Giải thưởng xuất sắc nhất

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tài trợ bởi Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

 • Năm 2016 Học viên Nepal Giải thưởng xuất sắc nhất
  Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo, Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp, Giải thưởng Nỗ lực của Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
 • Năm 2016 Học viên Mông Cổ Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo
  Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo, Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp, Giải thưởng Nỗ lực của Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
 • Năm 2012 Học viên Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc
  Giải thưởng của Chủ tịch Ban giám khảo, Giải thưởng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp, Giải thưởng Nỗ lực của Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
 • Năm 2011 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2010 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng của Hội trưởng Lions Clubs International Kawasaki
 • Năm 2009 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc

Cuộc thi hùng biện các trường dạy nghề tỉnh Kanagawa

 • Năm 2019 Học viên Trung Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2014 Học viên Hàn Quốc Giải thưởng xuất sắc nhất
 • Năm 2011 Học viên Thái Lan Giải thưởng của Tòa báo Kanagawa
 • Năm 2009 Học viên Hồng Kông Giải thưởng của Tòa báo Kanagawa

Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh khu vực Kanto Koshinetsu
 Việt Nam Festa tại Kanagawa 2016 Cuộc thi hùng biện dành cho Du học sinh

 • Năm 2012 Học viên Đài Loan Giải thưởng của Bộ trưởng Ngoại giao
 • Năm 2016 Học viên Việt Nam Giải thưởng xuất sắc nhất

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài