Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Төгсөгчидөд

Төгсөгчидөд

Бүх төрлийнтодорхойлолтын маягт

Энд байгаа маягтаас бүх төрлийн тодорхойлолтыг авах хүсэлт гаргаж болно.

Бүх төрлийн тодорхойлолтын маягт руу

Үүнээс гадна бусад мэдээллийг авахыг хүсэгчидэд

Төгсөгчидийн зүгээссургуулийн одоогийн нөхцөл байдлын талаар мэдэхийг хүсэх, мөн өөрийн талаар бидэнтэй хуваалцах зүйл байгаа тохиолдолд санаа зоволтгүй энд бичнэ үү.

Лавлах хуудас руу

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл