Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Албан байгууллагад

Албан байгууллагад

Ажлын байраар хангах боломжтой албан байгууллагад (Хүний нөөц )

Манай сургуульд хичээнгүйлэн суралцаж, ажилд орохыг хүссэн оюутанд мэрийн ажиллах боломж олгохыг та бүхнээс хүсэж байна.

Ажлын байрны WEB хаяг руу

Байгууллагынсургалт авахыг хүсэгч

Гадаадажилтанд зориулан япон хэлний мэдлэг олгох, зорилгонд нь нийцсэн хичээлийг зааж байна. Ганцаарчилсан болон группээр хичээлүүд явагдах боломжтой.

Байгууллагынсургалт хэсэг рүү

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл