Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Тэнхим・Сургалт Course

Илтгэлийн тэмцээний шагналын түүх

Илтгэлийн тэмцээнд ялагчдыг олноор төрүүлсэн

Манай сургууль (СВС) –ийн өгдөг зааварчилгааны ур чадвараас шалтгаалан илтгэлийн тэмцээн бүрт оюутнууд маань олон удаа тэргүүн байрыг эзэлж ирсэн.

Мөн олон удаагийн илтгэлийн тэмцээнд шилдэг амжилтуудыг гаргаж байна.

Хүртсэн шагналууд

2020он

 • 2 дугаар сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн:Тэргүүн байр болон Боловсролсоёл спорт шинжлэх ухаан технологийн сайдын нэрэмжит шагнал

2019он

 • 2 дугаар сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: 2 дугаар байр
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр, Ёкохама хотын даргын нэрэмжит шагнал
 • 9 дүгээр сар
  Канагава дахь “Вьетнам фестиваль 2019” гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн
  Их сургуулийн оюутан, богино хугацааны дээд сургуулийн оюутан, тусгай мэргэжлийн сургуулийн оюутны холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
  Япон хэлний боловсролын байгууллагуудын оюутны холбооны илтгэлийн тэмцээн: Шүүгчийн нэрэмжит тусгай шагнал

2018он

 • 1 дүгээр сар
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Телевиз Канагава шагнал
 • 2 дугаар сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр

2017он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Кавасаки хотын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн тусгай шагнал
 • 9 дүгээр сар
  Канагава дахь “Вьетнам фестиваль 2019” гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн
  Их сургуулийн оюутан, богино хугацааны дээд сургуулийн оюутан, тусгай мэргэжлийн сургуулийн оюутны холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
  Япон хэлний боловсролын байгууллагуудын оюутны холбооны илтгэлийн тэмцээн:2 дугаар байр

2016 он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр, шүүгчдийн зөвлөлийн нэрэмжит шагнал
 • 9 дүгээр сар
  Канагава дахь “Вьетнам фестиваль 2016” гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр

2015он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн:
  Кавасаки хотын худалдааны танхимын даргын шагнал, шүүгчдийн зөвлөлийн нэрэмжит шагнал, Кавасаки лион клубын тэргүүн байр

2014 он

 • 1 дүгээр сар
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн:Дээрх холбоодын Ёкохама дахь салбарын даргын нэрэмжит шагнал
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн:
  Тэргүүн байр, Кавасаки лион клубын 2 дугаар байр

2013он

 • 1 дүгээр сар
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн:
  Кавасаки хотын худалдааны танхимын даргын шагнал, шүүгчдийн зөвлөлийн нэрэмжит шагнал

2012он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Канто Кошинецу дүүргийн гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн: Гадаад хэргийн сайдын нэрэмжит шагнал
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр

2011он

 • 1 дүгээр сар
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн:
  Кавасаки хотын худалдааны танхимын даргын шагнал, шүүгчдийн зөвлөлийн нэрэмжит шагнал

2010он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Кавасаки олон улсын лион клубын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал

2009он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: 2 дугаар байр
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Телевиз Канагава захиралын нэрэмжит шагнал

2008он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: 2 хүн байр эзлэв

2007он

 • 1 дүгээр сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
  Гадаад оюутнуудын дундах богино дууны тэмцээн : 1,2,3 дугаар байр хүндэт өргөмжлөл

2006он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: 2 хүн байр эзлэв
  Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн: Дээрх холбоодын даргын нэрэмжит шагнал
  Гадаад оюутнуудын дундах богино дууны тэмцээн: Тэргүүн байр

2005он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Гадаад оюутнуудын дундах богино дууны тэмцээн: Тэргүүн байр
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Байр эзлэв

2004он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр, 2 дугаар байр

2003он

 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Олон улсын лион клубын тусгай шагнал, 2 дугаар байр

2002он

 • 1 дүгээр сар
  Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр
 • 2 дугаар сар
  Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн: Тэргүүн байр

Орон даяарх мэргэжлийн коллежиудын япон хэлний боловсролын холбооны илтгэлийн тэмцээн:

 • 2019 он Монгол оюутан 2 дугаар байр
 • 2018он Бахрейн улсын оюутан Тэргүүн байр
 • 2012 он БНСУ-ын оюутан Тэргүүн байр
 • 2011он БНСУ-ын оюутан Тэргүүн байр
 • 2009он БНСУ-ын оюутан Тэргүүн байр
 • 2008 он Тайланд улсын оюутан Тэргүүн байр

Кавасаки хотын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн илтгэлийн тэмцээн:

 • 2016 он Непал улсын оюутанТэргүүн байр
  Шүүгчдийн шагнал, Худалдааны танхимын даргын шагнал, Кавасаки олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн шагнал
 • 2016 он Монгол оюутан шүүгчдийнзөвлөлийн шагнал
  Шүүгчдийн шагнал, Худалдааны танхимын даргын шагнал, Кавасаки олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн шагнал
 • 2012 онБНСУ, Тайланд, Хятад оюутан
  Шүүгчдийн шагнал, Худалдааны танхимын даргын шагнал, Кавасаки олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн шагнал
 • 2011 он БНСУоюутан Тэргүүн байр
 • 2010 он БНСУ оюутан Кавасаки олон улсын лион клубын ерөнхийлөгч шагнал
 • 2009 он БНСУ оюутан 2 дугаар байр

Канагава мужийн тусгай мэргэжлийн сургууль, коллеж, холбоодын зохион байгуулдаг илтгэлийн тэмцээн

 • 2019 он БНХАУ оюутан Тэргүүн байр
 • 2014 он БНСУ оюутан Тэргүүн байр
 • 2011 он Тайланд оюутан Канагава Сонингийн компаний шагнал
 • 2009 он Хонгконг оюутан Канагава Сонингийн компаний шагнал

Канто Кошинецу дүүргийн гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн:
Канагава дахь “Вьетнам фестиваль 2016” гадаад оюутны илтгэлийн тэмцээн

 • 2012он Тайвань оюутан Гадаад хэргийн сайдын нэрэмжит шагнал
 • 2016 он Вьетнам оюутан Тэргүүн байр

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл