Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Материал хүсэх

Материал хүсэх

 • Холбогдож буй зорилго ※Заавал шаардлагатай
 • Овог нэр ※Заавал шаардлагатай
 • Хүйс
 • Иргэншил / Бүс нутаг ※Заавал шаардлагатай
 • Нас
  Настай
 • ※a)Таны одоо амьдарч буй улс, бүс нутаг
 • ※a)-н 「Япон」 гэсэн хэсгийг сонгосон бол оршин сууж буй төрөл, оршин суух хугацааг оруулна уу.
  Оршин сууж буй төрөл Оршин суух хугацаа
 • Цахим шуудан
  ※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Цахим шуудан(Дахин бататгах)
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Шуудангийн дугаар
 • Нийслэл, муж, аймгийн нэр
 • Дүүргийн нэр
 • Байр, гудамжны нэр
 • Утасны дугаар ※Заавал шаардлагатай
 • Холбоо барьж буй агуулга ※Шаардлагатай

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл