Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Холбоо барих

Холбоо барих

 • Овог нэр※Заавал шаардлагатай
 • Хүйс
 • Иргэншил
 • Нас
  Настай
 • Цахим шуудан
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Цахим шуудан(Дахин бататгах)
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Шуудангийн дугаар
 • Нийслэл, муж, аймгийн нэр
 • Дүүргийн нэр
 • Байр, гудамжны нэр
 • Утасны дугаар
 • a) Материал хүргүүлж авах эсэх
 • ※a)Дээр「бусад」 гэсэн хэсгийг сонгосон тохиолдолд сонирхож буй материалын нэрийг бичнэ үү.
 • Холбоо барьж буй агуулга

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл