Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Сургуулийн танилцуулга About CBC

Гадаад хэл, бизнесийн коллеж (CBC)-ийняпонхэлнийболовсролынтүүхэнзамнал

1948ондбайгуулагдсан уламжлал болон итгэлцлийн хэлний боловсрол

Гадаадхэл,бизнесийнколлеж (CBC)нь 1948 ондбайгуулагдсанцагаасхойшхэлнийболовсролынанхдагчсургууль болж, олонжилийн ажлын туршлагатай ба түүндээ суурилсансургалтынагуулгаараа харилцагч байгууллага, суралцагч нараас өндөр үнэлгээ авсаар ирсэн билээ.

Манайсургуулийняпонхэлнийболовсролынтүүхнь1987 оноос эхэлдэг бөгөөд Канагавамуждаа хамгийн эртнийх батусмужийняпонхэлнийболовсролынхүрээндтэргүүлэхүүргийг гүйцэтгэж ирсэн.

2012 оны 4 сардЯпонулсадажилдорохзорилготойгадаадоюутнуудадзориуланбизнесийняпонхэлнийтэнхимийгнээсэн.

Биддэлхийдшуудөрсөлдөхчадвартайхүний нөөцийгбэлтгэн гаргаж байна.

 • 1948он
  Канагава мужийн зөвшөөрөлөө авч, Кавасаки хотын иргэдэд зориулсан англи хэлний сургуулийг байгуулсан.
 • 1950он
  Төрийнбайгууллагаболоналбанбайгууллагуудынхүсэлтээрявуулынангиудыгнээсэн.
 • 1959он
  ШитамураКикүзахиралаартомилогдсон

  Кавасаки англи хэлний сургууль болж нэрээ өөрчлөв

 • 1964он
  Олимпийн англи хэлний ярианы анги нээсэн
 • 1965он
  Бодит англихэлнийурчадварыншалгалтзохионбайгуулахсургуульболон томилогдов.
 • 1974он
  Салбарсургуульбайгуулагдав.

  NEC, Toshiba гэхмэт компанийажилтнуудаданглихэлнийболовсрололгохажлыгэхлүүлсэн

 • 1982он
  Багшнартзориулсананглихэлнийболовсролсудалгааныбүлгийг байгуулсан

  Гадаадхэл,бизнесийнколлежболжнэрээөөрчилөв.

 • 1983он
  Мэргэшсэнсургуульболжзөвшөөрөгдөв.

  「Гадаадхэл,бизнесийнколлеж」болжнэрээөөрчилөв.

 • 1984он
  Нэгдүгээр байрны барилгын ажлыг дуусгав. (Одоогийн Олон улсын байгууламж)

  ДэдзахиралКазукоФукаборизахиралаартомилогдов

 • 1987он
  Японхэл, японсоёлынтэнхимнээгдэв
 • 1990он
  Японхэл, японсоёлсудлалын тэнхимнээгдэв
 • 1991он
  ПАЛ байгууламжшинээрбаригдав
 • 1991~1995он
  Хятадын Шэньян хот -Кавасаки хотуудын хооронднайрамдалтхарилцааны 10 жилийнойнаргахэмжээнийхүрээндШэньянхотынбарилгын ур чадварынтехникийндадлагажигчдадяпонхэлнийболовсрололгохболов.
 • 2003он
  Японхэл, японсоёлын тэнхимийгяпонхэлний тэнхимболгонөөрчлөв.

  Японхэл, японсоёлсудлалын тэнхимийгяпонхэлсудлалынтэнхимболгонөөрчлөв.

  Ихсургууль, богинохугацааныдээдсургуультөгсөгчидөдзориулжяпонхэл,боловсролсудлалынтэнхимнээв.

  Кавасаки хотын ахлах сургууль, бага сургууль бүс нутагтай олон улсын солилцоог нээв.

 • 2004он
  Ёкохамагийн улсын их сургуулийн япон хэлний боловсролын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудтай хамтын ажиллагааг эхлүүлэв.
 • 2008・2009он
  Орондаяархмэргэжлийнколлеж,японхэлболовсролынхолбоонызохионбайгуулсаняпонхэлний илтгэлийнтэмцээнддараалантүрүүлэв.
 • 2010он
  Шинэбайгууламж/Одоогийнтөв байр/ ашиглалтандоров.
 • 2011・2012он
  Орондаяархмэргэжлийнколлеж,японхэлболовсролынхолбоонызохионбайгуулсаняпонхэлний илтгэлийнтэмцээнддараалантүрүүлэв.
 • 2012он4сар
  Мэргэжлийнзэрэголгох “Бизнесийн япон хэлний тэнхим” нээгдэв
 • 2014он
  Японыуламжлалтсоёлыгойлгуулах, ёсзүйдсургахзорилгоор ПАЛ байгууламжиндяпонхэв маягийнөрөөбайгуулав.

  Бизнесийняпон хэлнийтэнхимньмэргэжлийнсургалтаармагадланитгэмжлэгдэв.

 • 2017он
  Японыихсургуульдэлсэнорохгадаадоюутнышалгалт,(EJU)түүндбэлтгэххичээлийгоруулжэхлэв.
 • 2018он
  Канагавамуж дахь гадаадоюутнуудыгдэмжихажлынхүрээнд жишиг сургуульболжмагадлан итгэмжлэгдэв.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл