Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Сургуулийн танилцуулга About CBC

CBC-н японхэлнийсургалтынталаар

Харилцааныурчадварыгэзэмшүүлэхзорилготой чанарын өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн хичээлийнхөтөлбөрийн дагуу сургалтыг явуулна.

Мэдэх, ойлгох төдийгөөр хэлийг эзэмшиж чадахгүй.

Шаардлагатайүедөөртөөитгэлтэйгээряпонхэлийгашиглажчадахуйцтүвшиндхүргэхньбиднийбодлогоюм.

Үүний тулдбидзөвхөнсурахбичиг, дэвтэрдээр ажиллаж, асуултанд хариулах төдий бус, японхэлийгашиглаж сурахад нь илүү түлхүү анхаардаг.

Олныөмнөилтгэлтавих, хэн нэгэнтэй хамтран тодорхой сэдвээр бүтээл туурвиж тайлагнах,саналбодлоо сонинд нийтлүүлж үзэх.

Ийм оюутан төвтэй идэвхитэй сургалтыг CBC-д нэвтрүүлсэн байдаг.

Суурьчадварыгчухалчилах

Өгүүлбэрийн утгыг төвөггүйгээр сайтар ойлгохын тулд сайн суурь юу юунаас илүү чухал юм.

CBC-д тогтмол явц дундын шалгалт авч, байнга даалгаварыг хянаж, ирээдүйд зөв япон хэлээр ярьж, бичиж сургахын тулд суурь чадварыг сайтар эзэмшүүлэхээрхичээн ажиллаж байна.

Үүний зэрэгцээ өдөр тутмын хяналтаар дамжуулан багш нар нь оюутнуудынхаа сул талыг нарийвчлан мэдэж, үүнийгээ суурь болгон алдааг нь засч, түвшинг сайжруулах саналыг боловсруулдаг .

Өдөр тутмын богино тест, сэдэв тус бүрээр хураангуй тест, 3 сар тутамд тогтмол шалгалт авах гэх мэтчилэнгээр сургалтын агуулгыг алхам алхамаар давтан шалгаснаар сайн суурь мэдлэгийг олж авах болно.

Харилцансуралцахангитанхимыгбийболгох

Ганцаарчилан суралцах нь чухал боловч ангийнхантайгаа хамт харилцан суралцсанаар сургалтын үр нөлөө улам бүр нэмэгдэх болно гэж үздэг.

Тусгайланзорилгобүрээрньялгажангиүүсгэлгүй, яс үндэс, нас, японхэлсурчбуйзорилгозэрэгтөрөлбүрийнонцлог бүхий оюутнуудыг нэг ангид хамтад нь сургадаг.

Биебиенийхээсоёл, үзэлбодлынялгаагмэдрэх, ойлгохынзэрэгцээзөвхөняпонхэлний чадвартөдийгүйжинхэнэутгаараа дэлхийнхүнбайхтэрхүү мэдрэмжийгхөгжүүлэхийгбид зорьжбайна.

Бид үүрэг, хариуцлагыг чухалчилж,анги хамт олон гэх нэгдмэл байдлыг эрхэмлэдэг

CBC-д үүссэн нөхөрлөлийн холбоо сургуулиа төгссөний дараа ч хил дамнан үргэлжилж байна.

БодитЯпоныг мэдрэх боломжийг чухалчилсан хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

Японд зорьж ирсэн учраас бодит Японыг таньж, мэдэх боломжийг олгохоор бид хичээн ажиллаж байна.

Хичээлдээрашиглагдахсурахбичиг, сэдэвзэрэгньальболох “Өнөөгийн” Япон орныг таньж, мэдэж авч чадахуйц материалбайхаарбүх багш нар төлөвлөдөг юм.

Мөн зуны баярт оролцох, сумо, Кабүки бүжгийн жүжиг зэрэг соёлын туршлага судлах арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцуулдаг.

Нэмж дурьдахадороннутгийнбага сургууль, ахлах сургууль, их дээдсургуульд зочлох, иргэдтэйуулзалтзохион байгуулах, японзочин урьж оруулцуулсантусгайхичээл хийх, японхүнтэйхамтспортөдөрлөгзохиохгэхмэтчилэняпонхүнтэйуулзахболомжийгаль болох олгодог.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл