Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Học viện pháp nhân Fukabori (sau đây gọi là “Trường chúng tôi”) nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân trong hoạt động kinh doanh giáo dục, nghiên cứu và phát triển, v.v. và chúng tôi sẽ quản lý các thông tin này đúng cách

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với các mục đích dưới đây

  • Mục đích quảng bá hoạt động kinh doanh của trường, bằng các hình thức như gửi tài liệu thông tin về hoạt động kinh doanh của trường.
  • Mục đích gửi tài liệu đối ứng các yêu cầu cung cấp tài liệu, hoặc hướng dẫn qua điện thoại – Email.
  • Mục đích hỗ trợ cho lộ trình thăng tiến liên quan tới việc làm v.v. cho các học viên đang học tại trường.
  • Mục đích vận hành, quản lý các hoạt động kinh doanh của trường liên quan tới các học viên đang theo học như đời sống học viên, thông báo bảng điểm v.v.
  • Mục đích quản lý danh sách những người có liên quan tới trường như danh sách học viên đã tốt nghiệp, danh sách hội sinh viên, danh sách các nhà tài trợ v.v. , giao lưu trao đổi giữa những người liên quan và nhà trường.
  • Mục đích đăng tải thông tin về nơi học lên – nơi làm việc dành cho các học viên đã tốt nghiệp, các học viên dự kiến tốt nghiệp, danh sách những học viên thi đỗ các kỳ kiểm tra chứng nhận khác nhau như kiểm tra quốc gia v.v.
  • Mục đích thực hiện các nội dung khác ngoài kinh doanh giáo dục và các dịch vụ đi kèm.

2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trường chúng tôi sẽ không chuyển, cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, mà Quý vị cung cấp, cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.

  • Trường hợp được sự đồng ý của cá nhân về việc công khai thông tin.
  • Trường hợp được yêu cầu tiết lộ thông tin bởi một cơ quan công quyền như văn phòng chính phủ, tòa án hoặc cảnh sát có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp cần bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của một người và có khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của người đó.

3. Tiết lộ – chỉnh sửa – xóa thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc chung, thông tin cá nhân do trường chúng tôi nắm giữ chỉ có thể được yêu cầu tiết lộ, sửa chữa hoặc xóa bởi người đã cung cấp thông tin đó. Trong trường hợp này, sau khi xác định Quý vị là chính chủ cung cấp thông tin , dựa trên thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, v.v.), chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi trong phạm vi hợp lý (phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng)

4. Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ do những người dưới đây chịu trách nhiệm quản lý:
Phòng quản lý thông tin Học viện pháp nhân Fukabori

5. Liên tục cải thiện quản lý an toàn thông tin cá nhân

Để thực hiện các biện pháp bảo mật và xử lý một cách chính xác và an toàn, chống truy cập trái phép, gây mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện việc cải tiến liên tục các kiểm tra định kỳ hoặc xem xét các đối ứng cần thiết trong từng hạng mục của hệ thống và cơ chế quản lý bảo mật.

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài