Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Chính sách sử dụng trang web

Chính sách sử dụng trang web

Trang web “https://www.cbc.ac.jp” này là trang web chính thức của Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (trang chủ, sau đây gọi là trang web này).

Về quyền thương hiệu và quyền tác giả

Theo nguyên tắc chung, Quyền thương hiệu và Quyền tác giả của các thông tin đăng tải trên trang web này (bao gồm tên trường, biểu tượng của trường, văn bản, ảnh, biểu đồ, v.v.) thuộc về Học viện pháp nhân Fukabori Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)

Việc sử dụng thứ cấp (sao chép và nhân bản) các thông tin này, mà không được sự cho phép của trường chúng tôi, là sự vi phạm Quyền thương hiệu và Quyền tác giả.

Ngoài ra, các hình minh họa trên trang web này có sử dụng clip art của Microsoft. Quyền sở hữu các hình minh họa này thuộc về Microsoft, và trường chúng tôi sử dụng chúng dựa trên “Điều khoản Sử dụng Clip Art”.

Vui lòng không tải xuống hình ảnh minh họa trực tiếp từ trang web này để tránh vi phạm bản quyền.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân trên trang web

Về việc sử dụng thông tin cá nhân được các Quý vị cung cấp trên trang web này, chúng tôi sẽ tiến hành quản lý đúng cách, phù hợp với chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (chính sách bảo mật) của Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ. Chúng tôi sẽ không sử dụng ngoài các mục đích của chính sách nêu trên.

Trước khi cung cấp thông tin cá nhân, vui lòng xác nhận kỹ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của trường chúng tôi.

Nếu Quý vị không đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và mục đích sử dụng này, vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp này, Quý vị có thể không thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Vì thế, nếu Quý vị cung cấp thông tin cá nhân, thì chúng tôi coi như Quý vị đã đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

Ngoài ra, liên quan đến thông tin cá nhân như ảnh và tên cá nhân được đăng tải trên trang này, chúng tôi đã được sự đồng ý của chính chủ từ trước.

Nếu thông tin cá nhân mà Quý vị không nhớ là đã chấp nhận cho chúng tôi đăng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Các khoản mục miễn trách nhiệm

Nếu trong nội dung trên trang web này có đính kèm link từ trang web bên ngoài, thì Học viện pháp nhân Fukabori không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web bên ngoài này.

Chúng tôi đã cố gắng nỗ lực trong quá trình đăng tải nội dung lên trang web này, nhưng không đảm bảo tính đầy đủ của thông tin.

Chúng tôi sẽ không bồi thường thiệt hại phát sinh và lợi nhuận bị mất do sử dụng các thông tin trên trang web này.

Vì thế, các nội dung được đăng tải có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ngoài ra, sẽ có thể có một vài trường hợp trang web tạm thời gián đoạn hoặc ngưng hoạt động vì các lý do bảo trì hoặc lỗi hệ thống v.v.

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài