Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)

はいさいFESTA 2020 2020/09/19(土) ~

首都圏最大級の沖縄イベント「はいさいFESTA 2020」が『ラ チッタデッラ』で開催されます。

はいさいFESTA 2020

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài