Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
thông tin Information

Về Sửa đổi Luật Nhập cảnh

Chế độ quản lý cư trú mới sẽ được áp dụng, chẳng hạn như cấp Thẻ Cư trú.

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 (thứ 2), chế độ đăng ký người nước ngoài sẽ bị bãi bỏ và chế độ cấp phép tái nhập cảnh sẽ được thay đổi.
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem trang của Cục Quản lý nhập cảnh Bộ Tư pháp.

Bấm vào đây để xem trang web của Cục Quản lý nhập cảnh Bộ Tư pháp.

Bấm vào đây để tải tập tài liệu hướng dẫn

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài