Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Dành cho Sinh viên đã tốt nghiệp

Dành cho Sinh viên đã tốt nghiệp

Biểu mẫu chứng chỉ các loại

Bạn có thể yêu cầu cấp các loại giấy chứng nhận qua biểu mẫu này

Đi tới Biểu mẫu chứng chỉ các loại

Dành cho các sinh viên có câu hỏi ngoài nội dung trên

Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nếu có bất kỳ báo cáo gì về tình trạng trường học hiện tại hay trạng thái gần đây của bản thân, xin hãy thoải mái điền vào đây.

Đi tới Biểu mẫu liên hệ

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài