Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Yêu cầu công ty

Yêu cầu công ty

 • Tên công ty
 • Họ và tên ※Bắt buộc
 • Địa chỉ mail
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Địa chỉ mail (Để xác nhận)
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Số điện thoại ※Bắt buộc
 • Mục yêu cầu
 • Nội dung yêu cầu

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài