Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Các mẫu đơn xin chứng chỉ khác nhau

Các mẫu đơn xin chứng chỉ khác nhau

 • Loại chứng chỉ ※Bắt buộc
 • Họ và tên ※Bắt buộc
 • Ngày tháng năm sinh ※Bắt buộc
 • Khoa tốt nghiệp
 • Mã sinh viên
 • Lớp khi tốt nghiệp
 • Địa chỉ mail
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Địa chỉ mail (Để xác nhận)
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Mã bưu điện
 • Tỉnh / huyện
 • Thành phố / quận
 • Số nhà / tòa nhà
 • Số điện thoại ※Bắt buộc
 • Ghi chú

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài