Nếu bạn tìm một trường Nhật ngữ chuyên môn ở gần Tokyo hay Yokohama, hãy đến Trường Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ (CBC)
Yêu cầu tài liệu

Yêu cầu tài liệu

 • Mục yêu cầu ※Bắt buộc
 • Họ và tên ※Bắt buộc
 • Giới tính
 • Quốc tịch/ khu vực ※Bắt buộc
 • Tuổi
  Tuổi
 • ※a)Quốc gia, khu vực nơi bạn đang sống
 • ※Nếu bạn chọn “Nhật Bản” ở mục ※a), vui lòng nhập Tư cách lưu trú và thời gian lưu trú
  Tư cách lưu trú Thời gian lưu trú
 • Địa chỉ mail
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Địa chỉ mail (Để xác nhận)
  (※Vui lòng nhập ký tự kiểu Roman nửa chiều rộng)
  ※Bắt buộc
 • Mã bưu điện
 • Tỉnh / huyện
 • Thành phố / quận
 • Số nhà / tòa nhà
 • Số điện thoại ※Bắt buộc
 • Nội dung yêu cầu ※Bắt buộc

Thủ tục nhập học

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm

Thông tin về bộ phận để chuyển đến

Chủ đề

Tin tức và Sự kiện

Thông tin phiên họp thông tin nước ngoài