วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Admissions Admissions

Application Guideline สำหรับผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีวีซ่าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นในปัจจุบันแล้ว

สำหรับผู้ที่เป็นคู่สมรสของคนญี่ปุ่น มีครอบครัวอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
หรือมีวีซ่าถาวรสำหรับพำนักในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วสามารถเข้าเรียนได้ นอกจากนี้
ผู้ที่มีวีซ่านักเรียนและเรียนอยู่ที่สถาบันอื่นๆในญี่ปุ่น ก็สามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิทยาลัยวิชาชีพหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้อีกด้วย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 เดือน

คอร์ส ช่วงเวลา
คอร์สฤดูใบไม้ผลิ ปิดรับสมัครแล้ว
คอร์สฤดูร้อน 2021ปี6เดือน30วัน~7เดือน30วัน 2021ปี6เดือน30วัน~9เดือน17วัน
คอร์สฤดูใบไม้ร่วง 2021ปี10เดือน8วัน~11เดือน5วัน 2021ปี10เดือน8วัน~12เดือน22วัน
คอร์สฤดูหนาว 2022ปี1เดือน6วัน~2เดือน4วัน 2022ปี1เดือน6วัน~3เดือน18วัน
ค่าเล่าเรียน 200,000 เยน
กำหนดการณ์รับสมัคร ก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์

※เนื่องด้วยผลจากสถานการณ์ COVID-19 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

※ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนก่อนคอร์สเรียนเริ่ม จะมีค่ายกเลิก 10,000 เยน

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังคอร์สเริ่มไปแล้ว ค่าเล่าเรียนจะไม่ได้คืน

※สามารถต่อคอร์สเรียนได้

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้มีสถานภาพการพำนัก (วีซ่า) มากพอจนถึงช่วงจบคอร์สเรียน
 • สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากประเทศตัวเอง

เอกสารการสมัคร

 • ใบสมัคร (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง และระยะเวลาการพำนัก)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (หน้า/หลัง)
 • รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 3x4cm)

เอกสารการสมัคร และApplication Guideline สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
≫เอกสารการสมัครและApplication Guideline

การโอนค่าเล่าเรียน

ขอให้ชื่อผู้โอนเป็นชื่อผู้สมัคร (นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่เกิดขึ้น)

ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Kawasaki Branch Saving Account
8049665
MUFG Bank Kawasaki-Ekimae Branch Saving Account
4658441

ชื่อบัญชี : Gakkouhoujin Fukabori Gakuen(ガッコウホウジン フカボリガクエン)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน

คอร์ส ช่วงเวลา
คอร์สฤดูใบไม้ผลิ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
คอร์สฤดูใบไม้ร่วง 2021ปี10เดือน8วัน~2022ปี3เดือน18วัน
ค่าเล่าเรียน 400,000เยน
กำหนดการณ์รับสมัคร อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์

※เนื่องด้วยผลจากสถานการณ์ COVID-19 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

※ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนก่อนคอร์สเรียนเริ่ม จะมีค่ายกเลิก 10,000 เยน

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังคอร์สเริ่มไปแล้ว ค่าเล่าเรียนจะไม่ได้คืน

※สามารถต่อคอร์สเรียนได้

เอกสารการสมัคร

 • ใบสมัคร (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง และระยะเวลาการพำนัก)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (หน้า/หลัง)
 • รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 3x4cm)

เอกสารการสมัคร และApplication Guideline สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
≫เอกสารการสมัครและApplication Guideline

การโอนค่าเล่าเรียน

ขอให้ชื่อผู้โอนเป็นชื่อผู้สมัคร (นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่เกิดขึ้น)

ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Kawasaki Branch Saving Account 
8049665
MUFG Bank/td>

Kawasaki-Ekimae Branch Saving Account 
4658441

ชื่อบัญชี : Gakkouhoujin Fukabori Gakuen (ガッコウホウジン フカボリガクエン)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (วิทยาลัยวิชาชีพหลักสูตร2ปี)

เงื่อนไขการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากประเทศตัวเอง
 • ผ่านเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งตามด้านล่างนี้
  • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2
  • ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตร 1 ปีขึ้นไป และศึกษาไปแล้วมากกว่า 6 เดือน (โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่า 85%)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สัญญาของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หนังสือยินยอม เอกสารรับรองค่าใช้จ่าย(แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุด
 • หนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่น(※1)
 • รูปถ่าย 6 ใบ (สูง4cm x กว้าง3cm) ติดในใบสมัคร 1 ใบ
 • Recommendation Letter (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีตราประทับวันที่เข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Zairyu Card)
 • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • เอกสารอื่นๆ (※2)

※1สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น จะต้องส่งใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองอัตราการเข้าเรียน รวมไปถึงหนังสือรับรองจบการศึกษา

※2เนื่องจากเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละประเทศจะต่างกันออกไป อาจมีกรณีที่ขอเอกสารเพิ่มเติมได้

ช่วงเวลารับสมัคร และเข้าเรียน

วันเปิดภาคเรียน ช่วงเวลารับสมัคร(※1)
9 เมษายน 2021 1 สิงหาคม 2020 – ปลายเดือนมีนาคม 2021

※1มีกรณีที่ แม้จะเลยเวลารับสมัครข้างต้นแล้ว แต่ยังสามารถสมัครได้อยู่ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

วิธีการคัดเลือก / วันสอบ

การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสาร และการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และวันสอบนั้นจะต่างกันไปในแต่ละปร
ะเทศ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายในปีแรก)

ค่าดำเนินการการเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน เทอม1 (ครึ่งปี) ค่าเล่าเรียน เทอม2 (ครึ่งปี)
ค่าสมัคร 
30,000เยน
ค่าแรกเข้า 
100,000เยน
ค่าเล่าเรียน 
355,000เยน
ค่าเล่าเรียน 
355,000เยน

※ค่าเล่าเรียนด้านบนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน

※ค่าเล่าเรียนรวมค่าตรวจสุขภาพแล้ว

※ในกรณีที่ยกเลิกหลังทำการสมัคร จะไม่มีการคืนค่าสมัครและค่าแรกเข้า และหากยกเลิกหลังเข้าเรียนแล้วจะไม่มีการคืนค่าเล่าเรียน

เอกสารการสมัคร และApplication Guideline สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
≫เอกสารการสมัครและApplication Guideline

การโอนค่าเล่าเรียน

ขอให้ชื่อผู้โอนเป็นชื่อผู้สมัคร (นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่เกิดขึ้น)

ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Kawasaki Branch Saving Account 
8049665
MUFG Bank Kawasaki-Ekimae Branch Saving Account 
4658441

ชื่อบัญชี : Gakkouhoujin Fukabori Gakuen (ガッコウホウジン フカボリガクエン)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

คอร์ส ช่วงเวลา
คอร์สฤดูใบไม้ผลิ 2021ปี4เดือน9วัน~2022ปี3เดือน18วัน
คอร์สฤดูใบไม้ร่วง 2021ปี10เดือน8วัน~2022ปี9เดือน
ค่าเล่าเรียน 800,000 เยน
กำหนดการณ์รับสมัคร ก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์

※ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนก่อนคอร์สเรียนเริ่ม จะมีค่ายกเลิก 10,000 เยน

※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังคอร์สเริ่มไปแล้ว ค่าเล่าเรียนจะไม่ได้คืน

※สามารถต่อคอร์สเรียนได้

เอกสารการสมัคร

 • ใบสมัคร (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (หน้า/หลัง)
 • รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 3x4cm)(3×4cm)

เอกสารการสมัคร และApplication Guideline สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
≫เอกสารการสมัครและApplication Guideline

การโอนค่าเล่าเรียน

ขอให้ชื่อผู้โอนเป็นชื่อผู้สมัคร (นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่เกิดขึ้น)

ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Kawasaki Branch Saving Account 
8049665
MUFG Bank Kawasaki-Ekimae Branch Saving Account 
4658441

ชื่อบัญชี : Gakkouhoujin Fukabori Gakuen(ガッコウホウジン フカボリガクエン)

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ