วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ข้อมูลสถาบัน About CBC

All about CBC

วิทยาลัยวิชาชีพธุรกิจภาษาต่างประเทศ หรือที่รู้จักกันในหมู่นักเรียนต่างชาติในชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Business andCommunication เรียกย่อๆ ว่า CBC

About Us

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงของ College of Business andCommunication (CBC)มีบทบาทเป็นผู้นำในโลกของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นสถาบันในจังหวัด Kanagawa เพียงแห่งเดียวที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น(Nisshinkyo) ในช่วงที่สมาคมก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 1989

ด้วยระบบการศึกษาที่มีประวัติและประสบการณ์อันยาวนาน สถาบันได้ส่งนักเรียนต่างชาติจำนวนมากจากเมือง Kawasaki นี้ ไปยังวิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวงการธุรกิจทั่วโลก

ที่ CBC เราให้ความสำคัญกับการฝึกฝน ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้ในสื่อสารได้ เป็นอันดับหนึ่ง

ดังนั้นจึงต้องปูทักษะด้านไวยกรณ์ คำศัพท์ และการเขียน ที่เป็นทักษะพื้นฐานให้แน่น

ปรับการเรียนในแต่ละวันตามคำแนะนำจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

จะทำให้สามารถขัดเกลาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำโจทย์ต่างๆที่อาจารย์ให้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดสุนทรพจน์ การ discussion การรายงานหน้าชั้น การทำโปรเจคเป็นกลุ่ม เป็นต้น สำเร็จได้

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถทำได้ขณะอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนประถมมัธยมต้น และชาวเมือง Kawasaki การไปทัศนศึกษา ศึกษาผู้คนในสังคม

สถาบันได้ผลิตศิษย์เก่าจำนวนมากที่มีความสามารถและรู้จักญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานจาก Kawasaki เชื่อมไปสู่โลกภายนอกจนมาถึงปัจจุบัน

ภาพรวมของ College of Business and Communication (CBC)หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 • ชื่อ
  College of Business and Communication
 • ปีที่ก่อตั้ง
  ปีค.ศ. 1984
 • อาจารย์ใหญ่
  คุณ Kazuko Fukabori
 • ที่ตั้ง
  22-9 Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japan 210-0007
 • เบอร์ติดต่อ
  +81-44-244-3200
 • Fax
  +81-44-244-2277

CBC คืออะไร

วิทยาลัยวิชาชีพธุรกิจภาษาต่างประเทศ หรือที่รู้จักกันในหมู่นักเรียนต่างชาติในชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Business andCommunication เรียกย่อๆ ว่า CBC
คำว่า CBC อาจถูกใช้ภายในเว็บไซต์นี้ หรือในสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมด หมายถึง College of Business andCommunication

CBC ศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสถาบันของเรา มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ร่วมกัน

เมื่อนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน ก็ทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้นักเรียนของ CBC ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเมือง Kawasaki แนะนำประเทศของตนเอง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Discussion กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Yokohama National
 • นักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนในจังหวัด Kanagawa มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ CBC
 • เป็นล่ามอาสาสมัครในงานลอยโคมของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว Asakusa
 • เป็นอาสาสมัครล่ามหรือไกด์ในงานอีเว้นสำหรับชาวต่างชาติ
 • กิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดโรงเรียนประถมในเมือง Kawasaki

ทักษะการสอนที่สามารถยืนยันได้จากผลรางวัลการประกวดสุนทรพจน์

นักเรียนของสถาบัน ได้รับรางวัลจากแข่งขันสุนทรพจน์ต่างๆ มามากมาย ในปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนวิทยาลัยวิชาชีพทั่วประเทศและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นที่จัดโดยเมือง Kawasaki>>คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ด้วยผลงานความสำเร็จเหล่านี้ สามารถยืนยันได้ว่าทักษะการสอน โดยเฉพาะด้านการแต่งประโยค การออกเสียง สำเนียง นั้น ได้รับการยอมรับ ศิษย์เก่าจำนวนมากที่ใช้ประโยคจากทักษะเหล่านี้และความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในการทำผลงานในด้านต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานของศิษย์เก่า

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ