วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (หลักสูตรละ 1 ปี)

ตั้งแต่ระดับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนสามารถเรียนต่อระดับสูงหรือหางานได้

นักเรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ระดับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสามารถเข้าเรียนต่อในระดับสูง หรือหางานได้

โดยทางสถาบันจะจัดให้มีคลาสเรียนตามระดับความรู้หรือเป้าหมายของผู้เรียน

ไม่เพียงแค่จัดให้มีคลาสเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เท่านั้น แต่ทางสถาบันยังให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้สื่อสารได้จริงด้วย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

คลาสเรียนช่วงเช้า

นักเรียนจะได้เรียน 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) อย่างสมดุล
ระดับ: ระดับต้นถึงระดับสูง

คลาสเรียนช่วงบ่าย

คลาสเรียนที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก สำหรับผู้เรียนที่ยังมีประสบการณ์การเรียนมาน้อยและต้องการเน้นทักษะการสื่อสาร
ระดับ : ระดับต้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

นอกจากนี้ในคลาสเรียนระดับสูงยังมีคลาสเรียนพิเศษ เช่น วิชาเลือกตามเป้าหมายของผู้เรียนอาทิ ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูง หรือ ผู้ที่ต้องการหางาน เป็นต้น
ระดับ : ระดับกลาง ถึง ระดับสูง

≫หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนของคลาสเรียนช่วงเช้า หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
≫หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนของคลาสเรียนช่วงบ่าย

≫Application Guideline (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
≫Application Guideline (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น)

ภาคเรียนที่เข้าเรียนและระยะเวลาเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง จะใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 1 ปี โดยสามารถเข้าเรียนได้ในภาคเรียนเมษายน และภาคเรียนตุลาคม

เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถขอวีซ่าประเภทนักเรียนได้ หลังจากเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถเรียนต่อในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง รวมระยะเวลาเรียนสูงสุด 2 ปี ได้อีกด้วย

ระดับของชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็นหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

ไม่ใช่เพียงแค่ระดับคำทักทายง่ายๆในระดับต้น จนไปถึงการเตรียมสอบ JLPT N1 ในระดับสูงเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการหางานได้ด้วย

สำหรับการกำหนดชั้นเรียน จะให้นักเรียนทำ Placement Test ก่อนเริ่มคลาส นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนที่ตรงกับระดับภาษาญี่ปุ่นของตนเอง

การศึกษาระบบ ICT โดยใช้สื่อสารเรียนแบบดิจิทัล

ที่สถาบันจะใช้การศึกษาระบบ ICT โดยในชั้นเรียนจะมีการเตรียม Tablet เช่น iPad ไว้ให้นักเรียนใช้

สื่อการเรียนจะถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์ และสามารถส่งให้ผู้เรียนได้ในทันที และยังสามารถฉายขึ้นไวท์บอร์ดจากการต่อสายโปรเจคเตอร์ผ่านระบบ Airplay ได้ด้วย

ด้วยการที่สื่อดิจิทัลสามารถแสดงภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ที่สื่อการเรียนแบบกระดาษไม่สามารถแสดงได้ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพราะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพจึงมีจำนวนชั่วโมงเรียนมาก และมีคลาสคันจิเรียนฟรี

มาตรฐานในการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นคือคาบเรียนละ 45 นาทีมีชั่วโมงเรียนรวมสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ปีละ 760 ชั่วโมง แต่ที่สถาบันของเราหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง จะเรียนคาบละ 50 นาที รวมสัปดาห์ละ 22 ชั่วโมง รวมทั้งปีเรียนรวมกว่า 900 ชั่วโมง

เมื่อเทียบกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปแล้ว นักเรียนของสถาบันจะมีชั่วโมงเรียนที่มากกว่าและสามารถเห็นความแตกต่างของระดับภาษาญี่ปุ่นได้ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีคลาสเรียนคันจิสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางให้เรียนฟรีสัปดาห์ละ 1 ครั้งด้วย

วิชาเลือกตามความต้องการของนักเรียน วิชาติว EJU ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

ที่สถาบันมีระบบวิชาเลือกตามเป้าหมายของนักเรียน

สามารถเลือกได้ตั้งแต่วิชาสำหรับผู้มีเป้าหมายในการหางาน ไปจนถึงวิชาติวสอบ เช่น ติว JLPT N1, N2

และยังมีวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน เช่น “จำภาษาญี่ปุ่นจากเนื้อเพลง” “ทำละคร” อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็สามารถลงเรียนวิชาติว EJU ได้

*เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น วิชาติว EJU จะเรียนในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับวิชาหลัก และคิดค่าใช้จ่ายต่างหาก

【ตัวอย่างวิชาเลือกและวิชาติว EJU】

วิชาสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย วิชาสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน วิชาเลือกอื่นๆ
วิชาติว EJU การสอบวัดระดับความสามารถทางธุรกิจแบบต่างๆ วิชาฝึกการออกเสียง
วิชาความรู้ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิชาฝึกภาษาสุภาพ 映像から学ぶ日本語
วิชาการเขียนเรียงความ วิชาสนทนาธุรกิจ 表現(書く&話す)
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฝึกคำศัพท์ วิชาจำภาษาญี่ปุ่นจากเนื้อเพลง
วิชาติว JLPT วิชาสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน วิชารู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเมือง Kawasaki นักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เข้าร่วมตลอดทั้งปี

ไม่เพียงเรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่นักเรียนยังสามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมๆกับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้มากมาย

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงเรามีกิจกรรมทัศนศึกษาในหลายที่เช่นสวนสนุกและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

นอกจากนี้ในฤดูร้อนยังมีเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองKawasaki นั่นคือเทศกาลSannoMatsuriที่สามารถเข้าร่วมแบกศาลเจ้าMikoshiได้อีกด้วย

ทางสถาบันCBC ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชาวเมืองKawasaki เข้าเยี่ยมโรงเรียนประถมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกเหนือไปจากกิจกรรมของสถาบันแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซูโม่คาบูกิและกิจกรรมนานาชาติอีกมากมายให้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่

≫คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Student Voice

คุณ LE HONG MINH
จบจาก University of Social Sciences and Humanities

หลักสูตรที่มีความหลากหลาย และความกระตือรือร้นของอาจารย์

ด้วยวิชาเลือกต่างๆ ทำให้สามารถเตรียมตัวสอบ EJU, JLPT เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และเรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้
อาจารย์ของ CBC ใช้วีธีการสอนที่สร้างสรรค์ทำให้ฉันสนุกกับการเรียนในทุกๆ วัน

สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากมาญี่ปุ่น

ด้วยการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ CBC ทำให้รู้สึกว่าทักษะการฟังและการพูดของฉันพัฒนาขึ้นมาก และเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ฉันไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียว หลังจากมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วฉันก็สามารถทำอาหารและทำงานบ้านด้วยตนเองได้

สื่อการเรียนที่ใช้เป็นหลัก และระยะเวลาในการเรียน

คลาสเรียนช่วงเช้า หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับสูง 1 และ 2
 • ระยะเวลาเรียน
  6 เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  Nihon Bunka wo Yomu
  (ระดับสูง)
 • เป้าหมาย
  เข้าใจบริบทของภาษาญี่ปุ่น พัฒนาไวยกรณ์และคำศัพท์ผ่านการอ่านเรียงความในสาขาต่างๆ เช่น บทความวิจารณ์สังคม วรรณกรรม และประวัติศาสตร์

  สามารถสื่อสารและมีคลังศัพท์เพียงพอที่จะเข้าใจข่าวในโทรทัศน์ และอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นได้

  JLPT N1

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับกลางสูง 1 และ 2
 • ระยะเวลาเรียน
  6เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  Nihon Bunka wo Yomu
  (ระดับกลางสูง)
 • เป้าหมาย
  เข้าใจสถานการณ์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ่งมากขึ้นผ่านการอ่านนิยาย เรียงความ บทความวิจารณ์

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนที่จะทำให้ได้พัฒนาทักษะการรายงานหน้าชั้นเรียนและทักษะการแสดงออกด้วย

  อีกทั้งยังได้เพิ่มทักษะการแสดงความคิดเห็นผ่านการอภิปรายปัญหาที่ได้ฟังหรือดูจากข่าว

  เริ่มเรียนไวยกรณ์ N1 เพื่อเตรียมสอบ JLPT N1

  JLPT N2, N1

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับกลาง 1,2 และ 3
 • ระยะเวลาเรียน
  9เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  Dekiru Nihongo
 • เป้าหมาย
  เรียน 4 ทักษะในหัวข้อที่ยากเกินไปสำหรับระดับต้น และเรื่องราวที่มีความเป็นนามธรรม

  มีทักษะการพูดและเขียนเรื่องราวของตนเอง หรือความคิดเห็นของตนเองที่มีความยาวในระดับหนึ่ง

  JLPT N3, N2

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับต้น 2
 • ระยะเวลาเรียน
  3 เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  Minna no Nihongo2
 • เป้าหมาย
  เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐาน ให้มีภาษาญี่ปุ่นในระดับที่จะสามารถใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้โดยไม่ลำบาก

  สามารถแต่งประโยคเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตนเอง งานอดิเรก และงานได้

  JLPT N4

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับต้น 1
 • ระยะเวลาเรียน
  3 เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  Minna no Nihongo 1
 • เป้าหมาย
  เรียนการอ่านเขียนตัวอักษร ฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิ

  เรียนรู้ประโยค ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

  JLPT N5

≫คลิกเพื่อดู Application Guideline

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คลาสช่วงบ่าย

 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับต้น
 • ระยะเวลาเรียน
  3 เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 2
 • เป้าหมาย
  Daichi 2
  สามารถเข้าใจสถานการณ์และสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ระดับชั้นเรียน
  ระดับต้น 1
 • ระยะเวลาเรียน
  3 เดือน
 • หนังสือเรียนเล่มหลัก
  ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 1
 • เป้าหมาย
  Daichi1
  เรียนรู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานเป็นหลัก และพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใช้หนังสือเรียน “รวมคำถามระดับพื้นฐาน” และ “การฟัง” ในซีรีย์ Daichiเป็นสื่อการเรียนเสริม

การสนับสนุนการเรียนต่อระดับสูงและการหางาน

อาจารย์ประจำชั้นและเจ้าหน้าที่ จะประสานงานกันเพื่อให้คำแนะนำตามเป้าหมายของนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อระดับสูง ทางสถาบันจะแนะนำโดยละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร ไปจนถึงการฝึกสัมภาษณ์

สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทางสถาบันมีวิชาเลือก เช่น การเขียนแผนวิจัย และการนัดอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในหางาน ทางสถาบันจะแนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมหางาน การเขียน Resume และการฝึกสัมภาษณ์ เป็นต้น

และยังจัดให้มีงานสัมมนาเดี่ยวกับการเรียนต่อระดับสูง และงานสัมมนาหางาน เป็นประจำอีกด้วย

การดูแลนักเรียน

มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษา คอยดูแลด้านการใช้ชีวิต

เพราะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นไม่นาน การดำเนินการเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ยาก

เจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการทำเรื่องแจ้งที่อยู่อาศัยและการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่เขตให้

นอกจากนี้ การเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารไปรษณีย์ และการซื้อซิมโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเหลือเช่นกัน

เวลาที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยแนะนำโรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ใกล้ที่สุดให้

การสมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าเรียนสามารถติดต่อผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม อีเมล หรือโทร +8144-244-3200
≫Application Guideline (สำหรับผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น)
≫Application Guideline (สำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น)

สำหรับผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก(วีซ่า) จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน
≫คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ