วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
สำหรับลูกค้าองค์กร

สำหรับลูกค้าองค์กร

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการรับสมัครงาน

ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความมานะของสถาบันเราได้เข้าทำงานที่องค์กรของท่าน

คลิกเพื่อไปยังแบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดอบรมภายในองค์กร

สามารถจัดได้ทั้งคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต่างชาติ และคลาสเรียนตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มด้วย

คลิกเพื่อดูข้อมูลของคลาสเรียนเพิ่มเติม

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ