วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

จัดอบรมภายในองค์กรและคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว

จัดอบรมภายในองค์กรและคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว

สามารถจัดได้ทั้งคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต่างชาติ และคลาสเรียนตามวัตถุประสงค์

≫คลิกที่นี่เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

จัดอบรมภายในองค์กร

คลาสเรียนแบบกลุ่มสำหรับพนักงานชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถจัดคลาสเรียนได้หลากหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เพิ่งมาถึงประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงระดับสูงสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาญี่ปุ่นระดับธุรกิจสำหรับเนื้อหาการเรียน สถานที่ และเวลาเรียน จะกำหนดหลังจากที่พูดคุยตกลงกัน

สามารถจัดได้ทั้งคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต่างชาติ และคลาสเรียนตามวัตถุประสงค์

≫คลิกที่นี่เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการจัดอบรมภายในองค์กร

  • สอบถามความต้องการขององค์กร (เป้าหมายของคลาสเรียน งบประมาณ เป็นต้น)
  • จัดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร และส่งใบเสนอราคา
  • เมื่อทางองค์กรเห็นชอบกับเนื้อหาหลักสูตรและใบเสนอราคาแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่าย
  • เริ่มคลาสเรียน หลังจากจบหลักสูตรแล้ว จะทำการ Follow up ตามความต้องการขององค์กร

คลาสเรียนแบบกลุ่มสำหรับพนักงานชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น

สามารถจัดคลาสเรียนได้หลากหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เพิ่งมาถึงประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงระดับสูงสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาญี่ปุ่นระดับธุรกิจ สำหรับเนื้อหาการเรียน สถานที่ และเวลาเรียน จะกำหนดหลังจากที่พูดคุยตกลงกัน

คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว

คลาสเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบเข้มข้นตัวต่อตัว

เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทาง หรือมารยาททางธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับกลางถึงระดับสูงเป็นอย่างมาก

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในช่วงกลางวันของวันธรรมดา หรือต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในแบบเฉพาะทาง ทางสถาบันสามารถจัดเนื้อหาการเรียนตามความต้องการได้ ในส่วนของสถานที่ และเวลาเรียน จะกำหนดหลังจากที่พูดคุยตกลงกัน

ขั้นตอนของคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว

  • สอบถามความต้องการของผู้เรียน (เป้าหมาย ระยะเวลาเรียน เป็นต้น)
    ※จะมีการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนไปด้วย
  • จัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน และส่งใบเสนอราคา
  • เมื่อทางผู้เรียนเห็นชอบกับเนื้อหาหลักสูตรและใบเสนอราคาแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่าย
  • เริ่มคลาสเรียนตัวต่อตัว

≫คลิกที่นี่เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ