วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 • ชื่อ *จำเป็น ※จำเป็น
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • อายุ
  ปี
 • E-mail
  (※กรุณากรอกด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็น
 • E-mail(ยืนยัน)
  (※กรุณากรอกด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็น
 • รหัสไปรษณีย์
 • จังหวัด
 • แขวง / เขต / ถนน
 • ชื่ออาคาร
 • เบอร์โทรศัพท์
 • a) คำร้องในการขอเอกสาร
 • ※a)ในกรณีที่เลือก (อื่นๆ) โปรดระบุเอกสารที่ต้องการส่งคำขอ
 • เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ