วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Information Information

入管法改正について

在留カードの交付など新たな在留管理制度が導入されます。

2012年7月9日(月)から、外国人登録制度の廃止や再入国許可の制度が変更されます。詳しくは、法務省入国管理局のページをご覧ください。

法務省入国管理局のページはこちら

パンフレットのダウンロードはこちら

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ