วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้าองค์กร

ติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้าองค์กร

 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อ ※จำเป็นต้องกรอก
 • E-mail
  (※กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็นต้องกรอก
 • E-mail((ยืนยัน)
  (※กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็นต้องกรอก
 • เบอร์ติดต่อ ※จำเป็นต้องกรอก
 • เรื่องที่ต้องการสอบถาม
 • เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ