วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
คำร้องขอเอกสาร

คำร้องขอเอกสาร

 • ประเภทของคำร้อง ※จำเป็น
 • ชื่อ ※จำเป็น
 • เพศ
 • สัญชาติ / ภูมิภาค ※จำเป็น
 • อายุ
  ปี
 • ※a)ประเทศ / ภูมิภาค ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน
 • ในกรณีที่เลือก “ประเทศญี่ปุ่น” ในข้อ *a) กรุณากรอกสถานภาพการพำนัก และ ระยะเวลาพำนัก
  สถานภาพการพำนัก ระยะเวลาพำนัก
 • อีเมลล์
  (※กรุณากรอกด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็น
 • อีเมลล์(ยืนยัน)
  (※กรุณากรอกด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก)
  ※จำเป็น
 • รหัสไปรษณีย์
 • จังหวัด
 • แขวง / เขต / ถนน
 • ชื่ออาคาร
 • เบอร์โทรศัพท์ ※จำเป็น
 • เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม ※จำเป็น

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ