วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ข้อมูลสถาบัน About CBC

สารจากผู้อำนวยการ

ใช้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่การศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับแนวหน้า

สถาบัน CBC ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 ในฐานะของสถาบันแนวหน้าด้านการสอนภาษา ที่ให้การศึกษาคุณภาพสูง โดยมีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ และการให้ความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ศิษย์เก่าของเรา มีบทบาทสำคัญในธุรกิจระหว่างประเทศทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา สื่อ รวมไปถึงการท่องเที่ยว โดยนำความรู้ที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาปรับใช้ในประเทศของตัวเองได้อย่างดียิ่ง

ตึกของทางสถาบัน ออกแบบมาสำหรับการรับมือแผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติทุกชนิดได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างสบายใจ และปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

ในปัจจุบันบริษัทของญี่ปุ่น มีการดำเนินการเพื่อแข่งขันในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการจ้างงานของนักเรียนต่างชาติ และผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

คำว่า “มาสร้างสายรุ้งแห่งภาษา” ที่อยู่ในบทเพลงของสถาบันหมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น จะต้องเริ่มจากจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาษานั่นเอง

ซึ่งการได้สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่น ทั้งในสถาบันและในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ให้ผ่าน เป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม
รวมไปถึงเข้าใจคนญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ทาง CBC ยังเปิดรับนักเรียนที่สามารถพูดได้ 3-5 ภาษาเข้ามามากมาย ยิ่งทำให้มีการแลกเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

การได้แลกเปลี่ยนกับคนหลากหลายชาติในสถาบันนั้น ทำให้เราเข้าใจถึงความต่าง แลกเปลี่ยน และขยายขอบเขตความเข้าใจทางวัฒนธรรมของเรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ถึงแม้นักเรียนของ CBC จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทำงาน เรียนต่อ หรือสร้างธุรกิจของตัวเอง ทาง CBC ยังคงมีเป้าหมายในการสนับสนุนนักเรียนทุกคน และยินดีต้อนรับนักเรียนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบัน
College of Business and Communication
Ms.Kazuko Fukabori

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ