วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
มาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

มาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

College of Business and Communication (CBC)มีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมเพราะเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานด้านการศึกษาและการวิจัย

1. เป้าหมายของการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวต่างๆจะถูกนำไปใช้ตามด้านล่างนี้

  • ส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและโปรโมชั่นต่างๆของสถาบัน CBC
  • เอกสารต่างๆจะถูกส่งให้ทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ตามคำร้องที่ส่งเข้ามา
  • สนับสนุนนักเรียนปัจจุบันในการหางาน
  • สนับสนุนและจัดการการใช้ชีวิตของนักเรียนเช่น การทำงาน การเรียน รวมถึงการประกาศผลสอบ
  • จัดการรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ระบบศิษย์เก่า และรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับสถาบัน College of Business and Communication(CBC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและโปรโมชั่นต่างๆ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท หรือ สถาบันที่นักเรียนสามารถเข้าทำงาน / ศึกษาต่อได้สำเร็จ โดยพิจารณาจากผู้สอบผ่านการสอบระดับชาติต่างๆ
  • บริการหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

2. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่3

สถาบัน College of Business and Communication(CBC)ไม่มีนโยบายในการถ่ายโอน ให้ยืม ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ
กับบุคคลที่3โดยเด็ดขาดยกเว้นเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตามด้านล่างนี้

  • ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล
  • ได้รับคำร้อง จากองค์กรอิสระ รัฐบาล ศาล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเปิดเผยข้อมูลภายใต้อำนาจทางกฎหมาย
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อปกป้อง ชีวิตคน ร่างกาย และทรัพย์สิน แต่ยังไม่สามารถขอคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลได้

3. การเปิดเผย แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บโดย สถาบัน College of Business and Communication(CBC) สามารถเปิดเผย แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวได้ โดยทางสถาบันจะดำเนินการ หลังผ่านการยืนยันตัวตน จากเจ้าของข้อมูล ซึ่งสามารถยืนยันได้ด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิดปีเกิด และอีเมลล์เป็นต้น

4. ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมานั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน College of Business and Communication(CBC) แผนกการจัดการข้อมูล
学校法人 深堀学園 情報管理室

5. การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลสูญหาย การทำลาย การรั่วไหล/ ปลอมแปลง ข้อมูลต่างๆ จะอยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของ สถาบัน College of Business and Communication(CBC) ซึ่งมีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำในการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ