วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

หลักสูตรและสาขา

วิธีการสมัครเข้าเรียนตามประเภทของสถานภาพการพำนักและเป้าหมาย (คู่มือการสมัคร)

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
  สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็นคู่สมรสของคนญี่ปุ่นหรือเป็นผู้ติดตามครอบครัว
  Read More
 • ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
  สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าระยะสั้น หรือ วีซ่านักเรียนระยะยาว
  Read More
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรวิทยาลัยวิชาชีพ 2 ปี)
  Read More
 • Working Holiday
  สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า Working Holiday หรือมีกำหนดจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้
  Read More
 • จัดอบรมภายในองค์กร และ Private Lesson
  สำหรับผู้ที่ต้องการจัดคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต่างชาติ และคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว
  Read More

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ