วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Admissions Admissions

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Application Guideline)

ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

รายละเอียดของผู้ที่สมัครจากต่างประเทศ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่น จะต่างกันออกไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (วิทยาลัยวิชาชีพหลักสูตร2ปี)

เงื่อนไขการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากประเทศตัวเองหรือประเทศญี่ปุ่น
 • ผ่านเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งตามด้านล่างนี้
  • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2
  • ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตร 1 ปีขึ้นไป และศึกษาไปแล้วมากกว่า 6 เดือน (โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่า 85%)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สัญญาของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หนังสือยินยอม เอกสารรับรองค่าใช้จ่าย(แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุด
 • หนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่น(※1)
 • รูปถ่าย 6 ใบ (สูง4cm x กว้าง3cm) ติดในใบสมัคร 1 ใบ
 • สำเนาหนังสือรับรองผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT N2(※2)
 • Recommendation Letter (แบบฟอร์มของสถาบัน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีตราประทับวันที่เข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Zairyu Card) (※3)
 • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • เอกสารอื่นๆ (※4)

※1สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น จะต้องส่งใบแสดงผลการเรียน

※2สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนโดยตรงจากต่างประเทศ

※3สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

※4เนื่องจากเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละประเทศจะต่างกันออกไป อาจมีกรณีที่ขอเอกสารเพิ่มเติมได้

ช่วงเวลารับสมัคร และเข้าเรียน

วันเปิดภาคเรียน ช่วงเวลารับสมัคร
(ผู้สมัครวีซ่านักเรียน)
※1
ช่วงเวลารับสมัคร
(ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
9 เมษายน
2021
1 สิงหาคม 2020 –
31 มกราคม 2021
1 สิงหาคม 2020 –
ปลายเดือน มีนาคม 2021

※1มีกรณีที่ แม้จะเลยเวลารับสมัครข้างต้นแล้ว
แต่ยังสามารถสมัครได้อยู่ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

วิธีการคัดเลือก / วันสอบ

การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสาร และการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และวันสอบนั้นจะต่างกันไปในแต่ละประเทศ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายในปีแรก)

ค่าดำเนินการการเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน เทอม1 (ครึ่งปี) ค่าเล่าเรียน เทอม2 (ครึ่งปี)
ค่าสมัคร 
30,000เยน
ค่าแรกเข้า 
100,000เยน
ค่าเล่าเรียน 
355,000เยน
ค่าเล่าเรียน 
355,000เยน

※ค่าเล่าเรียนด้านบนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน

※ค่าเล่าเรียนรวมค่าตรวจสุขภาพแล้ว

※ในกรณีที่ยกเลิกหลังทำการสมัคร จะไม่มีการคืนค่าสมัครและค่าแรกเข้า และหากยกเลิกหลังเข้าเรียนแล้วจะไม่มีการคืนค่าเล่าเรียน

เอกสารการสมัคร และApplication Guideline สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
≫เอกสารการสมัครและApplication Guideline

การโอนค่าเล่าเรียน

ขอให้ชื่อผู้โอนเป็นชื่อผู้สมัคร (นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่เกิดขึ้น)

ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขที่บัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Kawasaki Branch Saving account 
8049665
MUFG Bank Kawasaki-Ekimae Branch Saving account 
4658441

ชื่อบัญชี : Gakkohoujin Fukabori Gakuen(ガッコウホウジン フカボリガクエン)

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ