วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ข้อมูลสถาบัน About CBC

ความแตกต่างระหว่างวิทยาลัยวิชาชีพและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยวิชาชีพจัดอยู่ในส่วนใดของระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

ในระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยวิชาชีพ ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยระยะสั้น

วิทยาลัยวิชาชีพเป็นผู้ให้การอบรมวิชาชีพแก่ผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 8 ล้านคน ปัจจุบันทำงานอยู่ในด้านต่างๆ

ปัจจุบัน ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี (จำนวนชั่วโมงเรียนรวม 1,700 ชั่วโมงขึ้นไป) จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี (จำนวนชั่วโมงเรียนรวม 3,400 ชั่วโมงขึ้นไป) จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถเทียบโอนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ ส่วนประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะสามารถใช้ในการยื่นเข้าเรียนปริญญาโทได้

ข้อแตกต่างระหว่างวิทยาลัยวิชาชีพและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันที่คนต่างชาติมักจะมาเข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็คือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพอย่างเช่นสถาบัน CBC แห่งนี้ และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ไม่ว่าสถาบันแบบใด ก็มีเป้าหมายคือการเรียนภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน แต่ก็มีจุดต่างบางประการที่นักเรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถทำได้ เช่น ไม่สามารถทำตั๋วเดือนได้ เป็นต้น

ข้อแตกต่าง

  • การซื้อตั๋วเดือนสำหรับนักเรียน (ส่วนลดจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางและระบบขนส่ง)
  • การซื้อตั๋วส่วนลดสำหรับนักเรียน (กรณีเดินทางเที่ยวเดียวมีระยะทางมากกว่า 101 กิโลเมตร จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 20%)
  • การลดหย่อนภาษีรายได้จากการทำงานของนักเรียน (กรณีที่มีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด สามารถลดหย่อนภาษีได้)
  • การใช้ระบบจองสิทธิทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัว โดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

*คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ