วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ (https://www.cbc.ac.jp และหน้าเว็บไซต์ย่อยทั้งหมด) คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ College of Business and Communication (CBC)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่ลงบนเว็บไซต์นี้ (ชื่อสถาบันตราสถาบัน ข้อความ รูปภาพ แผนภาพ เป็นต้น) เป็นของ College of Business and Communication (CBC)

การนำไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ภาพประกอบในเว็บไซต์นี้ใช้โปรแกรม Microsoft Clip Artซึ่งเป็นลิขสิทธืของบริษัท Microsoft ทางสถาบันใช้ภาพประกอบตาม “เงื่อนไขการใช้” ของ Microsoft Clip Art

กรุณาอย่าดาวน์โหลดภาพประกอบจากเว็บไซต์นี้ เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ ทางสถาบันจะจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ของCollege of Business and Communication (CBC)และจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

โปรดตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้โปรดงดเว้นการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตามในกรณีนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ได้

นอกจากนี้สำหรับภาพถ่ายและชื่อของบุคคลที่ลงบนเว็บไซต์ทั้งหมด ทางสถาบันได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นล่วงหน้าแล้ว

หากคุณพบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำไม่ได้ว่าได้ยินยอมให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ โปรดติดต่อสถาบัน

もし、了承した覚えのない個人情報が掲載されていましたら、こちらまでご連絡ください。

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

สำหรับลิงก์ที่เชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์นี้ ทาง College of Business and Communication (CBC) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ

また、本サイトへの情報の掲載にあたっては万全を期しておりますが、その完全性を保証するものではありません。

このサイトのデータなどを利用したことによって被られた損害や逸失利益についての補償はいたしかねます。

なお、掲載内容は事前の予告なく変更される場合があります。

また、保守作業やシステム障害等の理由により、一時的な停止や中止をすることがあります。

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ