วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Information Information

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิสรายชื่อเอกสาร

เอกสารรับสมัคร

ข้อมูลหลักสูตร . คอร์สเรียน

เอกสารการสมัคร

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น / หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
    (ประวัติส่วนตัว . เอกสารการค้ำประกัน . หนังสือยินยอมและสัญญา)
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
    (ประวัติส่วนตัว . เอกสารการค้ำประกัน . หนังสือยินยอมและสัญญา . จดหมายแนะนำ)

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ