วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนที่มีผลการเรียน / อัตราการเข้าเรียน / และพฤติกรรมในห้องเรียนที่ดี มีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตามด้านล่างนี้
นอกจากนี้ทางสถาบันยังรองรับทุนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ในส่วนของทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวอีกด้วย (นักเรียนที่มีผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น : EJU ที่ดีเยี่ยม)

รายชื่อทุนการศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา จำนวนทุนการศึกษา / ระยะเวลาที่ไดัรับ เงื่อนไข หมายเหตุ
ทุนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
เดือนละ 48,000 เยน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (นับตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนมีนาคมปีถัดไป) วีซ่านักเรียน
มีผลการเรียน และอัตราการเข้าเรียนที่ดี
รายละเอียดทุน
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติประจำเมือง Kawasaki เดือนละ 10,000 เยน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (นับตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนมีนาคมปีถัดไป) วีซ่านักเรียน
มีผลการเรียน และอัตราการเข้าเรียนที่ดี
อาศัยอยู่ใน Kawasaki
รายละเอียดทุน
ทุนการศึกษาของสถาบัน CBC (เทอม1 / เทอม2) 100,000เยน
ให้ครั้งเดียว)
มีผลการเรียน และอัตราการเข้าเรียนที่ดี เทอม1 :2 คน
เทอม2: 2 คน

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว

นอกจากนี้ทางสถาบันยังรองรับทุนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ในส่วนของทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ซึ่งนักเรียนที่ลงเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง / ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และมีผลการการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น : EJU ที่ดีสามารถลงสมัครในทุนการศึกษานี้ได้

ข้อมูลการสมัครและขั้นตอนต่างๆกรุณาศึกษาจากลิ้งค์ด้านล่างนี้
>>ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ