วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

รางวัลการประกวดสุนทรพจน์

มีศิษย์เก่าจำนวนมากได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์

สถาบัน CBC มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ ทำให้มีศิษย์เก่ามากมายได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์

รายการด้านล่างเป็นผลงานจากการประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียน

ผลงานรางวัลที่โดดเด่น

ปี 2020

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนวิทยาลัยวิชาชีพทั่วประเทศประจำปี 2020

ปี 2019

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากนายกเทศมนตรีเมือง Yokohamaในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
 • กันยายน
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์นักเรียนต่างชาติงานVietnam Festival in Kanagawa ปี 2019
  ในหมวดนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระยะสั้น และนักเรียนวิทยาลัยวิชาชีพ
  และในหมวดนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลพิเศษจากกรรมการ

ปี 2018

 • มกราคม
  ได้รับรางวัล Television Kanagawa จากการประกวดสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2017

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลพิเศษจาก Kawasaki International Association ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association
 • กันยายน
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์นักเรียนต่างชาติงานVietnam Festival in Kanagawa ปี 2017
  ในหมวดนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระยะสั้น และนักเรียนวิทยาลัยวิชาชีพ
  และในหมวดนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ปี 2016

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลจากประธานกรรมการในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association
 • กันยายน
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์นักเรียนต่างชาติงานVietnam Festival in Kanagawa ปี 2016

ปี 2015

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลจากประธานหอการค้า Kawasaki รางวัลจากประธานกรรมการ และรางวัลชนะเลิศจากสโมสร Lion’s Kawasaki จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2014

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประธานสาขาจังหวัด Yokohama ในการประกวดสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศจากสโมสร Lion’s Kawasaki
  จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2013

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด สุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลจากประธานหอการค้า Kawasaki รางวัลจากประธานกรรมการ ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2012

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงต่างประเทศ ในการประกวดโต้วาทีของนักเรียนต่างชาติ พื้นที่Kanto Koshinetsu
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2011

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด สุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลจากประธานหอการค้า Kawasaki รางวัลจากประธานกรรมการ ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2010

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประธานสโมสร Lion’s Kawasaki ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2009

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association
  ได้รับรางวัลจากประธานTelevision Kanagawa ในการประกวดสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa

ปี 2008

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  นักเรียน 2 คน ได้รับรางวัล จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2007

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association
  ได้รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย จากรายการประกวดแต่งกลอน Tanka ของนักเรียนต่างชาติ

ปี 2006

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  นักเรียน 2 คน ได้รับรางวัล จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association
  ได้รับรางวัลจากประธานของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawaในการประกวด สุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัด Kanagawa
  ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ จากรายการประกวดแต่งกลอน Tanka ของนักเรียนต่างชาติ

ปี 2005

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ จากรายการประกวดแต่งกลอน Tanka ของนักเรียนต่างชาติ
  ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2004

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2003

 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษจากสโมสร Lion’s Kawasaki จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

ปี 2002

 • มกราคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
 • กุมภาพันธ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของ Kawasaki International Association

การประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ

 • ปี 2019 นักเรียนมองโกลรางวัลรองชนะเลิศ
 • ปี 2018 นักเรียนบาห์เรนรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2012 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2011 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2009 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2008 นักเรียนไทยรางวัลชนะเลิศ

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของKawasaki International Association

 • ปี 2016 นักเรียนเนปาลรางวัลชนะเลิศ
  รางวัลประธานกรรมการ รางวัลประธานหอการค้า และรางวัลชมเชยจาก Kawasaki International Association
 • ปี 2016 นักเรียนมองโกลรางวัลประธานกรรมการ
  รางวัลประธานกรรมการ รางวัลประธานหอการค้า และรางวัลชมเชยจาก Kawasaki International Association
 • ปี 2012 นักเรียนเกาหลี ไทย และจีน
  รางวัลประธานกรรมการรางวัลประธานหอการค้า และรางวัลชมเชยจาก Kawasaki International Association
 • ปี 2011 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2010 นักเรียนเกาหลีรางวัลประธาน Lion’s Club Kawasaki International
 • ปี 2009 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ

การประกวดสุนทรพจน์ของกลุ่มโรงเรียนสายอาชีพจังหวัดKanagawa

 • ปี 2019 นักเรียนจีนรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2014 นักเรียนเกาหลีรางวัลชนะเลิศ
 • ปี 2011 นักเรียนไทยรางวัลจากบริษัทหนังสือพิมพ์ Kanagawa
 • ปี 2009 นักเรียนฮ่องกงรางวัลจากบริษัทหนังสือพิมพ์ Kanagawa

การประกวดโต้วาทีของนักเรียนต่างชาติพื้นที่Kanto Koshinetsu
 การประกวดสุนทรพจน์นักเรียนต่างชาติงานVietnam Festival in Kanagawa ปี2016

 • ปี 2012 นักเรียนไต้หวันรางวัลจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ
 • ปี 2016 นักเรียนเวียดนามรางวัลชนะเลิศ

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ