วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ข้อมูลสถาบัน About CBC

ประวัติศาสตร์ด้านการสอนของสถาบัน CBC

วัฒนธรรมการสอนภาษาที่มีความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่ปี 1948

สถาบัน College of Business and Communication (CBC) มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1948 ในฐานะของผู้นำด้านการสอนภาษา และมีการเรียนการสอนที่ได้รับการชื่นชมจากจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

โดย CBC เป็นสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัด Kanagawa และก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1987

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2012 เพื่อตอบสนองต่อนักเรียนต่างชาติที่มีเป้าหมายในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจขึ้นมา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป ให้ทันกับโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

 • ปี 1948
  ได้รับการรับรองจากจังหวัด Kanagawa ในการเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวเมือง Kawasaki
 • ปี 1950
  จัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทต่างๆ
 • ปี 1959
  Ms.Kiku Shimomura ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ

  และเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น Kawasaki EigoGakko

 • ปี 1964
  เปิดหลักสูตรโอลิมปิกด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ปี 1965
  เป็นสถานที่จัดสอบEIKEN Test in Practical English Proficiency
 • ปี 1974
  สร้างตึกเสริมเสร็จสิ้น

  และเริ่มทำการสอนภาษาอังกฤษให้พนักงานNEC กับ Toshiba

 • ปี 1982
  เปิดกลุ่มการวิจัยด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครู
 • ปี 1983
  ได้รับการรับรองให้เป็นวิทยาลัยวิชาชีพ

  และเปลี่ยนชื่อเป็นCollege of Business and Communication (CBC)

 • ปี 1984
  สร้างตึกหมายเลข1 (International Hall)สำเร็จ

  Ms.KazukoFukabori ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ

 • ปี 1987
  ก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
 • ปี 1990
  ก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมขั้นสูง
 • ปี 1991
  สร้างตึก PAL เสร็จสิ้น
 • ปี 1991 – 1995
  ฉลองครบรอบ 10 ปีสัญญาพันธมิตรระหว่างเมือง Shenyang กับเขต Kawasaki โดยการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่มาฝึกงานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างกับเมือง Kawasaki
 • ปี 2003
  เปลี่ยนชื่อ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม เป็น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

  เปลี่ยนชื่อ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมขั้นสูง เป็น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

  เปิดหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษา

  เริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมปลาย ในเขต Kawasaki

 • ปี 2004
  เริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ นักศึกษาเอกญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Yokohama National University
 • ปี 2008 . 2009
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างต่อเนื่องในงานแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์ ที่จัดโดย National Institute of Japanese Language Education
 • ปี 2010
  สร้างตึกเรียนใหม่ (ตึกเรียนหลักในปัจจุบัน) สำเร็จ
 • ปี 2011 . 2012
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างต่อเนื่องในงานแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์ ที่จัดโดย National Institute of Japanese Language Education
 • เดือนเมษายน ปี 2012
  ก่อตั้งหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • ปี 2014
  สร้างห้องที่ปูด้วยเสื่อทาทามิขึ้นที่ตึก PAL เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทแบบญี่ปุ่น

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพิย่างเป็นทางการ

 • ปี 2017
  เริ่มคลาสเรียนสำหรับติวสอบ การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • ปี 2018
  สถาบัน CBC ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนสำหรับสนับสนุนนักเรียนต่างชาติของจังหวัด Kanagawa

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ