HOME > การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม , กิจกรรมของโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม , กิจกรรมของโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นอกจากการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นของ CBC แล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับชาวคาวาซากิอีกมากมาย

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนประถมของเมืองคาวาซากิ

ไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง โดยนักเรียนต่างชาติและนักเรียนประถมจะมีโอกาสแนะนำและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนคาวาซากิและมหาวิทยาลัยคิงโค

ทำกิจกรรมประดิษฐ์หมวกกับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาจีน สัมมนาและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันอย่างลึกซึ้ง

กิจกรรมของโรงเรียน

นอกจากจะมีการแข่งขันโบว์ลิ่งและการแข่งขันไพ่คารุตะประจำปีแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมตามเทศกาลอีกมากมาย อีกทั้งในเดือนสิงหาคมยังมีงานเทศกาลประจำเมืองคาวาซากิชื่อ "SANNO" โดยนักเรียนของโรงเรียนจะมีโอกาสพิเศษร่วมแห่ศาลเจ้า MIKOSHI ซึ่งเป็นศาลเจ้าเคลื่อนที่กับชาวเมืองคาวาซากิอีกด้วย


 • เดือนเมษายน พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เดือนเมษายน

 • เดือนพฤษภาคม ทัศนศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

 • เดือนกรกฎาคม การแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี

 • เดือนกรกฎาคม International Festival

 • เดือนสิงหาคม เทศกาล SANNO งานเทศกาลและงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 • เดือนกันยายน พิธีจบการศึกษาของนักเรียนเดือนตุลาคม

 • เดือนตุลาคม พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เดือนตุลาคม

 • เดือนพฤศจิกายน ทัศนศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

 • เดือนมกราคม งานแข่งขันไพ่คารุตะประจำปีใหม่

 • เดือนมกราคม การประกวดสุนทรพจน์ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นประจำวิทยาลัยอาชีพทั่วประเทศ

 • เดือนมกราคม การประกวดสุนทรพจน์ประจำจังหวัดคานากาว่า

 • เดือนกุมภาพันธ์ การประกวดสุนทรพจน์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำเขตคาวาซากิ

 • เดือนกุมภาพันธ์ งานแข่งขันกีฬาประจำปี

 • เดือนมีนาคม พิธีจบการศึกษาของนักเรียนเดือนเมษายน

ページの先頭へ戻る