HOME > ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี)

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี)

การใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจของ CBC เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทญี่ปุ่นในประเทศตนเอง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงมารยาทการใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และการสร้างคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 12 ปีในประเทศของตนเอง

2. ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 ขึ้นไป

กำหนดการเปิดภาคเรียนและรับสมัคร

วันเปิดภาคการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร (กรณีนักเรียนที่ต้องขอวีซ่า) ช่วงเวลารับสมัคร (สำหรับนักเรียนที่ต้องขอวีซ่า)
ต้นเดือนเมษายน 2021 1 สิงหาคม 2020 - 31 มกราคม 2021 1 สิงหาคม 2020 - 3 สิ้นเดือนมีนาคม 2021

วิธีการคัดเลือก / วันสอบ

พิจารณาจากเอกสาร / การสอบข้อเขียน วันสัมภาษณ์และวันสอบแตกต่างกันโดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือพื้นที่ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเล่าเรียน (ปีแรก)

ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 (ครึ่งปี) ภาคการศึกษาที่ 2 (ครึ่งปี)
ค่าสมัคร 30,000 เยน
ค่าแรกเข้า 100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 355,000 เยน ค่าเล่าเรียน 355,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน
ติดต่อสอบถาม สมัครเรียนได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ + 81-44-244-3200

ページの先頭へ戻る