Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Албан байгууллагын талаарх лавлагаа

Албан байгууллагын талаарх лавлагаа

 • Албан байгууллагын нэр
 • Овог нэр ※Заавал шаардлагатай
 • Цахим хаяг
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Цахим хаяг(Дахин бататгах)
  (※Жижиг фонт болон тоон тэмдэгт бичнэ үү)
  ※Заавал шаардлагатай
 • Утасны дугаар ※Заавал шаардлагатай
 • Холбоо барьж буй зорилго
 • Холбоо барьж буй агуулга

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл