HOME > Бизнeссийн Япон хэлний сургалт (2жил)

Бизнeссийн Япон хэлний сургалт (2жил)

Япон улсын аж ахуй нэгжид ажиллах төвшний Япон хэлний мэдлэгтэй болно.

Тус сургуулийн бизнессийн Япон хэлний сургалт нь Япон улсад ажилд орох сонирхолтой эсвэл өөрийн нутагтаа Япон улсын аж ахуй нэгжид ажиллах сонирхолтой хүмүүст чиглэсэн юм. Бизнесийн төвшинд хэрэглэгдэх Япон хэл болон соёлыг суралцаж ажлын байран дахь байр сууриа дээшлүүлэх боломжтой.

Хүсэлт гаргагч нь

1. Өөрийн улсын ерөнхий боловсролын сургуулийг суралцаж дүүргэсэн ба 12 жилийн хичээлийн хөтөлбөрийг үзсэн байна.

2. Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт N2 болон 2р шатанд тэнцсэн байх.

Элсэлтийн өргөдөл болон хүлээн авах хугацаа

Элсэлтийн өдөр Өргөдөл хүлээн авах хугацаа /Гадаадад суралцах виз хүсэх хүн / Өргөдөл гаргах хугацаанд Япон улсад амьдарч буй хүн
2021 он 4-р сарын эхэн 2020 он 8-р сарын 1 өдрөөс - 2021 оны 1-р сарын 31 өдөр 2020 он 8-р сарын 1 өдрөөс - 2021 он 3-р сарын сүүл хүртэлх

Сонгон шалгаруулалтын арга/шалгалтын өдөр

Матeриалын шалгалт ・Бичгийн зэргийн сонгон шалгаруулалт, ярилцлага /шалгалтын өдөр улс болон бүс нутгаас хамааран өөр байна.Дэлгэрэнгүйг асууна уу.

Сургалтын төлбөр (эхний жилийн зардал)

Сургуульд орох өргөдлийн зардал Ⅰдүгээр улирал (хагас жил) Ⅱдугаар улирал(хагас жил)
Сонгон шалгаруулалтын хураамж 30,000иeн
Сургуульд орох төлбөр100,000 иeн
Сургалтын төлбөр 355,000иeн Сургалтын төлбөр 355,000иeн

*Дээрх зардлаас гадна номны зардал хэрэгтэй.
Асуулт,бүртгүүлэлт доорх утсанд хандана уу
Утсаар ч бүртгэж байгаа болно. +81-44-244-3200

ページの先頭へ戻る